Aşırı aktif mesane sendromu toplumda nispeten sık görülen bir şikayet topluluğudur. Çoğunlukla altta gösterilebilir bir anatomik patoloji olmadığı halde kişiler sık idrara çıkma, ani sıkışma hisleri ve idrar kaçırmadan müzdariptirler. Şikayetleri tetikleyen soğuk hava, çeşitli besinler gibi çevresel etkenler de çoğunlukla mevcuttur.

Bu sendrom hayati bir tehlike oluşturmamakla beraber hayat kalitesini ileri derecede düşürücü bir durumdur. Etkilenen kişiler çoğunlukla idrar yapacak yer arama gerekliliği ve idrar kaçırma korkusu ile sosyal hayattan mahrum kalmaktadırlar.

İlk başvuruda bir fizik muayene, mesane günlüğü edinilmesi ve geçmiş hastalık hikayesini takiben yapılacak idrar tahlili, işeme testi ve üriner ultrasonografi incelemeleri çoğunlukla altta yatan bir patolojiyi dışlamaya yöneliktir. Bu evrede müspet bulguları olan kişilerde ek görüntüleme yöntemleri ve idrar kesesinin kameralı bir sistemle incelenmesi (sistoskopi) de söz konusu olabilecektir. Ürodinamik incelemeler çok değerli olmakla beraber her zaman şikayetleri açıklayıcı olmayabilirler.

Şikayetleri aşırı aktif mesane sendromunun mutad bulgularıyla uyumlu olan ve ek bir patoloji saptanmayan kişilerde ilk basamakta kullanılan tıbbi tedaviler çoğunlukla başarılıdır. Başarılı tedavilerin uzun süre düzenli devam edilmesi gereklidir. Tıbbi tedavilerin başarılı olmadığı vakalarda mesane kası içine BOTOX uygulaması, çok ileri vakalarda cerrahi tedaviler ve implantasyon seçenekleri de mevcuttur.

Gün içinde birkaç dakikamızı ayırdığımız işeme eyleminin kalitesi hayat kalitesi ile doğru orantılıdır.

Sağlıklı ve güzel günler...


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!