Çocuklarda yatak ıslatma başta olmak üzere tüm işeme ve idrar kaçırma problemlerinde öncelikle çocuğun bir birey olarak değerlendirilmesi, çocuğun düşüncelerinin ve hislerinin anlaşılması ilk adımdır. İşeme hızının ve hacminin basit bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan işeme testi (uroflowmetry) çok önemli ip uçları verebilir. Çocukların bir kısmında farkındalık oluşturmak, varsa kabızlığın tedavisi, beslenme ve sıvı alımının düzenlenmesi önemli bir düzelme sağlayabilir. Alarm tedavisi yine başarılı bir tedavi yöntemidir. Gece yatarken dilaltı alınan desmopressin yan etkisi düşük ve kullanıldığı dönemde şikayetlerde düzelme sağlama oranı çok yüksek bir seçenektir.

Asıl tedavi ise pelvik taban eğitimi ve işeme alışkanlığının düzenlenmesi ile sağlanabilir. İşemenin aile tarafından izlemi, düzenli bir işeme programına uyulmasının yanında biofeedback tedavisi çocuklardaki işeme ve yatak ıslatma problemlerinde nihai başarıyı sağlayabilen, ciddi hiç bir yan etkisi olmayan, çoğunlukla çocuklar tarafından da eğlenceli bulunan bir tedavi yöntemidir.

Görselde tedavi öncesinde az hacimli kesik kesik işeme şeklinin beş seans biofeedback ve iyi bir aile desteği ile düzeldiği görülmektedir.


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!