Pap testi nedir?

Pap smear ya da servikal sitoloji taraması ,serviks (rahim ağzı ) hücrelerindeki anormal değişikliklerin saptanması ve bu değişikliklerin kansere dönüşmeden erken tedavi edilebilmesini sağlar.

Anormal Pap testine neler sebep olabilir?

Asıl sebebi HPV virüsü enfeksiyonudur. HPV virüsünün çeşitli tipleri vardır. Bir kısmı genital siğillere yol açarken ,onkojenik olan kısmı vulva , vajina ve serviks kanserine yol açar.

Servikal displazi, CIN ve SIL arasındaki fark nedir?

Displazi ve CIN(servikal intraepitelyal neoplazi) servikste gerçekte oluşan değişiklikleri tanımlar.Bu grup değişiklikler hafif,orta ve şiddetli olmak üzere üçe ayrılır.CIN1 (hafif displazi) çoğunlukla kendiliğinden iyileşir. CIN 2 (orta) ve CIN 3 (şiddetli) displaziler ise daha önemli değişikliklere işaret eder.Patolojik örnekleme (biopsi) tanısında CIN rapor edilebilir.

SIL (skuamoz intraepitelyal lezyon) Bethesda Sistemi tarafından kullanılan bir sınıflamadır ve serviks yüzeyindeki anormal hücresel büyümeye işaret eder.Sitolojik örnekleme (Pap smear testi) ile yapılan taramalarda rapor edilir. Skuamöz hücreler serviksin dış yüzeyinde yer alan hücrelerdir.

Bethesda Sistemi nedir?

Bu sistem patoloji laboratuarlarının Pap testi sonuçlarını tanımlamada kullandıkları terminolojiyi içerir.

•Normal: Kanser ya da kanser öncesine ait değişiklikler yoktur.

•ASC-US: Servikal hücrelerde bazı değişiklikler bulunmuştur.En sık görülen anormal Pap testi sonucudur. Bu değişiklikler çoğunlukla HPV enfeksiyonuyla ilişkilidir.

•SIL: Bazı hücresel değişiklikler mevcuttur ve bunlar kanser öncesi belirtiler olabilir.Düşük grade (LSIL) ya da yüksek grade (HSIL) olabilir.

1-LSIL: CIN1(hafif displazi) ya da CIN 2 (orta displazi) anlamına gelir. LSIL çok sık görülür ve çoğunlukla tedavisiz iyileşir.

2-HSIL: CIN 3 (şiddetli displazi) ya da CIS (karsinoma in situ) anlamına gelir. Kansere dönüşmesi muhtemeldir.

•ASC-H: (HSIL ekarte edilemeyen anormal skuamoz hücreler): Bariz olarak HSIL denemeyen ,ancak benzeyen değişikliklerdir.İleri testler gerekir.

•AGC: (atipik glanduler hücreler):Serviksin iç kısmı ya da rahimle ilgili kanser öncesi olduğunu düşündüren hücresel değişiklikler.

•Kanser: Anormal hücreler serviksin derin dokuları ya da diğer organlara yayılmış olabilir.

Anormal Pap testi sonuçları için ne zaman daha ileri çalışmalar gerekir?

Anormal Pap testi sonucu alındığı zaman yapılacak çalışmalar yaşınıza ve displazinin derecesine göre değişir.Bazen bir sonuç için birden çok seçenek geçerli olabilir.Doktorunuz sizi alternatifler konusunda bilgilendirdikten sonra ,hangisinin uygun olacağına beraber karar verebilirsiniz.

Kolposkopi nedir?

Koplposkopi doktorunuzun özel bir cihazla serviksi büyüterek incelemesidir.

Endoservikal ve endometrial biopsi nedir?

Çeşitli aletler yardımıyla rahim ağzı ve rahim iç duvarından örnekler alınmasıdır.

CIN tedavisinde hangi işlemler yapılabilir?

•LEEP: Halka şeklinde ince bir telle, anestezi altında elektrik enerjisi kullanılarak serviksteki anormal bölgeler çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir.

•Konizasyon: Anestezi altında serviksten koni şeklinde bir bölge çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilir.

•Kriyoterapi: Serviksteki anormal doku dondurulur.

•Lazer: Serviksteki anormal doku lazerle yok edilir.

Bu tedaviler sonrasında da Pap testi ya da HPV testi ile takiplerin 6 ya da 12 aralıklarla sürdürülmesi önerilir.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!