Anal fistülde yeni teknolojiler ne kadar başarılı?

Anal fistülde yeni teknolojiler ne kadar başarılı?

Anal apse makat bölgesinde  içi cerahatle dolu enfekte bir boşluktur. Anal fistül ise hemen her zaman önceden var olan bir apsenin bir tünel yoluyla makat civarındaki kasların üzerindeki cilde açılmasıdır. Anal fistülde makatın içinde bir iç delik ve makatın dışında deride bir dış delik ve bu iki deliği birleştiren bir tünel söz konusudur. Tünelin seyrettiği yol ve uzunluğuna bağlı olarak tedavisi güçlükler arz eder. Makatta  apse makadın içindeki ufak bir bezin iltihabı nedeniyle oluşur. Deri yoluyla anal beze ulaşan mikroplar apseye neden olur. Kabızlık, ishal, inflamatuar barsak hastalıkları gibi durumlar bu enfeksiyonu kolaylaştırabilir.

Anal fistülün sebebi nedir?

Anal apselerin yaklaşık yarısı tanı esnasında fistülleşmiştir. Apse boşaltıldıktan sonra anal bezden cilde açılan tünel kaybolmuyorsa, ciltte bir delik oluşmuş ve buradan  sürekli iltihabi akıntı oluyorsa apse fistüle dönüşmüş demektir.  Dış delik dışkı ile tıkandığında tekrarlayan apselere yol açar. Hasta hem sürekli bir akıntıdan hem de ara ara oluşan apselerden yakınmaya başlar. Fistüller genellikle apselerin içeri ve dışarı açılmasıyla oluşur. 

ANAL FİSTÜL TEDAVİSİKOLAY DEĞİLDİR!

Fistüller kendiliğinden iyileşir mi?

Anal fistüller kendiliğinden iyileşmez. Cerrahi müdahale gerekir. Basit fistüllerde  makat kaslarının (anal sfinkteri) küçük bir kısmının kesilerek tünelin iç ve dış ağızlarını birleştirmek böylelikle tüneli bir oluk haline getirmek ve kendiliğinden iyileşmeye bırakmak şeklinde gerçekleştirilir.  Bir fistülün basit ya da karmaşık olup olmadığı fistül tünelinin makat kaslarını ne kadar içerdiği ile belli olur. Pek çok hastada tünelin seyri ve uzunluğu nedeni ile makat kaslarını içerecek biçimde kesme işlemi yapılamaz. İşte bu hastaların tedavileri tecrübeli kolorektal cerrahlar tarafından yapılmalıdır.  Makatta kalıcı bir hasar oluşursa hastada dışkısını tutamama gibi ciddi bir sorun oluşur. Yapılacak girişimin makat kaslarında güçsüzlük oluşturmaması ama fistülü de tedavi etmesi gerekir.

Bu yüzyıllardır cerrahlar için büyük bir sorundur ve tüm teknolojik gelişmelere rağmen kolay bir çözüm hala bulunamamıştır.

LAZER MUCİZE Mİ?

Fistül tüneline dışarıdan bir katater sokarak iç deliğe ulaşmak bunu yakarak kapatmak, sonra bütün tüneli lazer ile yakarak kapatmak ve nihayetinde dış deliği yakarak kapatmak mümkündür. Bu işlem sırasında lazer ışını tünelin sadece 2 mm dışını etkilediğinden makat kasları zarar görmemektedir. İşlemin en büyük avantajı budur. Her yenilik gibi bu yöntem de büyük başarı oranları ile piyasaya sürülmüştür. Hatta, ilk tıbbi araştırma sonuçlarında %80-90 başarı oranı bildirilmiştir. Bu yayınlardaki hasta sayısı azdır ve takip süresi kısadır.

Başarı oranı nasıl acaba?

Benim yaklaşık 150 hastada elde ettiğim sonuçlar daha mütevazidir. Hastaları 1 yıldan uzun süre takip ettiğinizde lazer ile başarı ortalama %50 civarındadır. Alet SGK geri ödeme listesinde olmadığı için hastaya ek maddi külfet oluşturmaktadır. Buna rağmen kolay uygulanması, işlemden sonra yara, yara bakımı gerektirmemesi ve makat kaslarına zarar vermemesi gibi ciddi avantajları olduğunu söylemeliyim.

Bu makale 12 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Mustafa Cem Terzi

Prof.Dr Cem Terzi, 1962 yılında Ankara’da doğmuştur. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1992 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı oldu. İngiltere’de Southamptan Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 yıl araştırmacı ve cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Dr. Terzi 1997’de İngiltere’de hekimlik yapma hakkı veren belgeyi (General Medical Council full registration in the United Kingdom) aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999’da yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2005 yılında profesör oldu. 2018’de emekli olarak serbest hekimlik yapmaya başladı. Halen İzmir’de muayenehanesinde çalışmaktadır. Prof. Terzi 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Üniversite Genel Sekreterliği yaptı. Prof. Terzi Avrupa Cerrahi Board Onursal Diploması (European Board of Surgery) ile 2011 ...

Etiketler
Anal fistül
Prof. Dr. Mustafa Cem Terzi
Prof. Dr. Mustafa Cem Terzi
İzmir - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube