Doğumsal Akciğer Kistleri

Son derece nadir görülen durumlardır. Bununla birlikte ortaya çıktıklarında bebeğin hayatını tehdit edici özelliklerde olurlar.

Genellikle bebek 2 yaşından önceki dönemde artan nefes darlığı, morarma ve huzursuzluk şeklinde bulgular verir.

Doğumsal akciğer kistleri şu şekillerde görülür.

Doğumsal Lober Amfizem

Doğumsal Kistik Adenomatöz Malformasyon - CCAM

Pulmoner Sekestrasyon

Bronkojenik Kist

Yukarıda bahsedilen kistlerden ilk üçünde acil olarak ameliyat edilme zorunluluğu vardır. Aksi durumda çocuğun hayati tehlike durumu ortaya çıkar.

Yetişkinlerde Görülen (Edinsel) Akciğer Kistleri

Bunlar sigara içilmesi, hava kirliliği gibi sebeplerle oluşan basit akciğer kistleri, enfeksiyonlara bağlı kistler (hidatik kistler gibi), bir travma sonrası oluşabilecek kistler ya da doğumsal bozuklukların sebep olduğu (bronkojenik kistler gibi) kistler şeklinde olabilir.

Yandaki resimde solda "arka mediasten" dediğimiz bölgede bir adet kisti olan hastamızın bilgisayarlı tomografisi görülmektedir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Küçük ve belirti vermeyen (tesadüfen tespit edilen) kistler için tedavi gerekli olamayabilir.

Hidatik kistlerde ise belirti versin vermesin tedavi zorunludur .Belirti veren kistlerde ise ilaç tedavileri faydalı olmazsa cerrahi tedavi ile kistlerin çıkartılması gerekir.

Kistik fibrozis hastalığında ise tıbbi tedavi ile kontrol altına alınamayan durumlarda akciğer nakli uygulanır.

Neden Ameliyat Gerekiyor?

Kistin yarattığı komplikasyonların ortadan kaldırılması veya potansiyel olarak yaratacağı komplikasyonları (kanama, enfeksiyon, kansere dönüşme ve etraf yapılara bası oluşturma gibi) önlemek amacıyla cerrahi girişim uygulanır.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Açık ameliyat – torakotomi: hastalığın olduğu akciğer tarafında göğüs kafesi genellikle 5 ve 6. kaburgalar arasından açılır. Kistin bulunduğu akciğer kısmı tespit edilip ya sadece kistin kendisi ya da bulunduğu lob veya segment çıkartılır. Kanama ve hava kaçağı kontrolleri yapıldıktan sonra 1 adet dren konularak katlar anatomik plana uygun şekilde kapatılır.

Endoskopik ameliyat – VATS: Bu yöntemde kaburgalar arası açılmadan 2 veya 3 küçük kesi yaparak açık ameliyatta yapılan işlemler gerçekleştirilir. Bu yöntemde ameliyat sonrası ağrı daha az, hastanede kalış daha kısa ve hastanın normal yaşantısına dönmesi daha hızlı olur.

Tek Kesi İle Endoskopik Operayon (Uniportal VATS): Tarafımızdan uygulanan bu yöntemde sadece tek küçük bir kamera kesisi yapılarak operasyon gerçekleştirilir. Hasta operasyondan sonra 1 hafta içerisinde normal yaşantısına dönebilir.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Ameliyatın riskleri düşüktür. Yine de hastanın yaşı, genel durumu ve ilave hastalıklarının (kalp hastalıları, hipertansiyon, solunum güçlüğü, şeker, böbrek hastalıları gibi) olup olmamasına bağlı olarak komplikasyonlar oluşabilir.

Ameliyat sonrası akciğerden hava kaçağı, enfeksiyon ve uzun hastane yatışları gerekli olabilir.

Tüm riskler önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınıp riskler en aza indirilmelidir.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Ortalama olarak, açık ameliyatlardan sonra 4-5 gün, kapalı ameliyatlardan sonra 2 veya 3 gün hastane yatışı uygulamaktayız.


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!