Akciğer kanseri istatistiki veriler
Akciğer kanseri istatistiki veriler

Akciğer kanseri insidansı yaşla artmakta, 60 ve 70’li yaşlarda pik yapmaktadır. 25 yaş altındaki yaş gruplarında kanser insidansı düşük iken 45 yaşından sonra yükselmektedir.

Dünya genelinde akciğer kanseri insidansı her yıl %0.5 artmaktadır. Mortalite oranlarına baktığımız zaman uluslararası kanser araştırma kurumunun (IARC) raporunda;

Dünyadaki 7.6 milyon kanser ölümünün %18.2’si, yani 1.4 milyon kanser ölümünden akciğer kanseri sorumludur. Aynı raporda Türkiye için mortalite oranları erkeklerde 141.1/100.000, kadınlarda 71.1/100.000 olduğu belirtilmektedir. Hastaların çoğunda eşlik eden başka bir hastalık vardır. (KOAH, HT, KVH, DM, başka bir kanser v.b.).

Histolojik tiplendirme ve evre gözetilmeden 5 yıllık sağkalım oranlarına bakıldığında yıllar içinde giderek artsa da hala çok düşük görülmektedir.

5 yıllık sağ kalım; 1974-1976 %12.5 1996-2000 %15.0 2001-2007 %16.3


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!