Ağız kokusu için kime başvurmalısınız?

Ağız kokusu için kime başvurmalısınız?

Hepimiz kişisel bakımımıza dikkat ederiz çünkü sürekli toplum içinde kişilerle iletişim halindeyiz. Peki sürekli diş fırçaladığımız sayısız ağız bakım losyonu kullandığımız halde ağız kokumuz devam ediyorsa...

Bu durumdan rahatsız olan hastalar diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Gastroenterolojik olarak ağız kokusuna bakacak olursak; yutak borusundan kaynaklanan enfeksiyon ve kanserler, yemek borusunun çalışma bozukluğundan kaynaklanan birtakım hastalıklar, yemek borusu kanserleri, gastroözefagial reflü hastalığı, mide çalışma düzensizliğinden kaynaklanan gaz ve geğirme, helicobakter pylori enfeksiyonu, diyabet ve ileri evre sirozlar örnek verilebilir. 

Bu tür yakınmaları olan hastalar mutlaka gastroenterolojik açıdan değerlendirilmelidir.

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Meral SÖZEN

Uzm. Dr. Meral SÖZEN, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 2005 - 2010 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Dahiliye - İç Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Ayrıca 2010 yılında Turgut Özal Üniversitesi'nde Gastroenteroloji bilim dalı'nda yan dal ihtisas eğitimi bulunmaktadır. 

Uzm. Dr. Meral SÖZEN, mesleki çalışmalarına Ankara'da bulunan özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.

Etiketler
Ağız kokusu
Uzm. Dr. Meral SÖZEN
Uzm. Dr. Meral SÖZEN
Ankara - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube