Mini gastrik bypass, tüm dünyada (ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Lübnan, Hindistan, Avustralya, Tayvan, Kolombiya gibi..) giderek artan sayılarda uygulanan bir obezite ameliyatıdır. Bu çalışmanın amacı, dünyanın en geniş mini gastrik bypass serisi ile deneyimimizi paylaşarak, MGB’ı takiben gelişmesi mümkün olan komplikasyonları tartışmak ve bunların uygun tedavilerini açıklamaktır. Bu amaçla, 10 yıl boyunca izlenen 4584 vakada komplikasyonlar, sonuçlar ve son durum belirlenerek, ileriye dönük veri toplama sisteminin bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Diğer araştırmacılarca da bildirildiği gibi, aşırı kilonun kaybı (excess weight loss) mükemmeldir. (% 79) Bazı komplikasyon türleri daha sık bildirilmiştir. Hastaların % 31.6’sında bazı komplikasyonlar bildirilmiştir. Bunların % 22.7’si minör, % 3.7’si orta, % 5.2’si yatış gerektiren ağırlıkta komplikasyonlardır. % 5 hastada ülser/gastrit ve anemi gelişmiştir. Hastaların % 2’sinde gaz krampları, bulantı-kusma görülmüştür. Diare, kaçak, dehidrasyon, tekrar kilo alımı, herni, minor kanama hastaların sadece % 1’inde görülmüştür. Böbrek taşları, safra kesesinin alınmasının gerekmesi, striktür, minör yeme şikayetleri, malnutrisyon, batının tekrar eksplorasyonu, yetersiz kilo kaybı, saç dökülmesi, kalsiyum düşüklüğü, minör pnömoni, perfore ülser, hipoglisemi, tiamin yetmezliği, potasyum yetersizliği, revizyon ve gut gibi problemler % 1’den daha az görülmüştür.

Tartışma: Mini gastrik bypass hastaların büyük çoğunluğunda ciddi miktarda kilo kaybı sağlamıştır. Diğer bypass cerrahisi metodlarında olduğu gibi, mini gastrik bypass sonrasında da ortalama 1-3 hastada komplikasyonlar gelişmektedir, ancak çoğu hafif düzeydedir. Ülser, gastrit ve anemi en sık görülen komplikasyonlardır. Erken komplikasyonlar nadirdir ve hafiftir. Uzun vadeli komplikasyonlar ise sıklıkla önlenebilir ve ilaçla tedavi edilebilir durumlardır. Uzun süreli takipte yıllık kan tetkikleri alınır. Vitamin ve mineral desteği, beslenme danışmanlığı , ülsere yol açan ajanlardan kaçınılması ve gerekirse ülser veya gastritin tedavisi için agresif tıbbi müdahaleler gerekir.

Mini Gastrik Bypass’ın Avantajları ve Dezavantajları Avantajları: -Gıda alımını etkin bir biçimde azaltır. -Ghrelin seviyesini düşürür. Bu da açlık hissi üzerinde etkilidir. -Ameliyat kısa sürer (ortalama 40 dakika) -Mükemmel kilo kaybı sağlar. -Daha az barsak tıkanıklığı görülür. -Vücuda yerleştirilen bir yabancı cisim yoktur. -Kolayca revize edilebilir ve geri döndürülebilir. -Peptide YY’i arttırır. Bu da doyma hissinde etkilidir. Dezavantajları: -Marjinal ülser, gastrit ve safra reflüsü görülebilir. -Stapler hattından kaçaklar ve diğer komplikasyonlar gelişebilir. -Malabsorbsiyon riskleri vardır. Mini Gastrik Bypass Tekniği: Mini gastrik bypass prosedürü iki anatomik komponent içerir. İlk olarak, sleeve gastrektomi veya Collis gastroplastide olduğu gibi midenin gövdesinden antruma kadar, küçük kurvatur tarafından mide bölünür. Daha sonra oluşturulan mide tüpü ile, yaklaşık 200 cm aşağıdaki bir barsak ansı birbirine ağızlaştırılır. Mini gastrik bypass videosunu izlemek için tıklayınız. Bu çalışmada 4584 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir. Hastaların % 85’i kadın olup, yaş ortalaması 39 idi. Ortalama ameliyat süresi 38 dakikaydı.

Ortalama hastanede kalış süresi 1 gündü. Hastaların % 31.6’sında bazı komplikasyonlar gelişti. Bunların % 22.7’si minör, % 3.7’si orta ve % 5.2’si yatış gerektirecek kadar ağırdı. Yine hastaların % 5’inde ülser, gastrit veya anemi görüldü. Gaz krampları, bulantı-kusma % 2 sıklıkta ortaya çıktı. Diare, kaçak, dehidrasyon, tekrar kilo alımı, herni ve minör kanama % 1’de kaldı. Roux-en-Y Gastrik Bypass ile Mini Gastrik Bypass’ın Karşılaştırılması: Roux-en-Y Gastrik Bypass’ın Bilinen Komplikasyonları: -Anastomoz darlığı % 3-25 -Demir eksikliği 2. Ve 3. Yıllarda % 40 ve % 54.5. B12 eksikliği 2. Ve 3. Yıllarda 33.7 ve 27.2. -Mezenter defekti kapatılsa bile vakaların % 9’unda internal herni oluşumu -Tekrar hastaneye yatırılma % 5, ikincil operasyon % 2, mortalite % 0.36. -1291 Roux-en Y gastrik bypass hastasından 405’inde (% 31) en sık görüleni anastomotik darlık olmak üzere (% 7.3) çeşitli komplikasyonlar -2282 hastadan 122’sinde (% 5.3) marjinal ülser gelişimi, 39’unda (% 32) tedaviye dirençli olduğundan revizyon ameliyatı. -Rabdomyoliz - Belirti veren safra kesesi oluşumu ( % 7.8) -Safra reflüsü -Kaçak oranı 2004’de % 9.7, 2006’da % 2. -Hiperoksalüri ve kalsiyum oksalat taşları -Tekrar kilo alma Sonuç: Mini gastrik bypass’ın komplikasyonları Roux-en-Y’de tanımlananlarla çok benzerdir. Mini gastrik bypass basit ve başarılı bir prosedürdür.

En sık görülen komplikasyonları ülser, gastrit ve demir eksikliği anemisidir. Bunların tümü de kolayca önlenebilecek ve ilaç tedavisi ile düzelecek komplikasyonlardır. Pek çok komplikasyon doktor tarafından görülmeyi gerektirir ve ameliyattan sonra düzenli takip önemlidir. Bariatrik cerrahlar ideal kilo verme ameliyatını araştırmaya devam etmektedir. Mini gastrik bypass dünya çapında popülarite kazanmaya devam etmektedir. Mini gastrik bypass ile ilgilenen cerrah ve hastalar ameliyatın riskleri hakkında bilgi edinmeli ve bu komplikasyonlardan kaçınmak veya tedavisi için etkin bir izlemi sürdürmelidir. (R.Rutledge'in sunumundan Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilmeden ve link verilmeden alıntı yapılamaz.)


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!