Kök hücre nedir?
Kök hücre nedir?

Kanıta dayalı tıp alanındaki gelişmeler özellikle ortopedik yaralanmaların patofizyolojisi ve hastalıkların ilerlemesinin sonuç üzerine olan etkisini merak konusu haline getirmiştir. Geleneksel tedaviler her zaman yaş gruplarına, mesleklere yada hasta beklentilerine cevap verememektedir. Bu sebeple hastaya özel tedavi stratejileri oluşturulmaya çalışılmakta ve hastaların tedaviden alacakları sonuç iyileştirilmeye çalışılmaktadır. İşte bu sebeple son yıllarda doku mühendisliği ve kök hücre gibi tedavileri içinde bulunduran rejeneratif tıp uygulamalarının kullanımı giderek artmaktadır.

Kök hücre: Çoğalma, kendini yenileme, diğer özellikli hücrelere (kemik, kıkırdak, kas gibi) dönüşme özelliği ve dokuları tamir etme özelikleri bulunan değişmemiş saf hücre.

Totipotent hücre: Bu tip hücreler vücuttaki bütün hücrelere dönüşebilir ve aynı zamanda ekstra embriyonik ve plasental hücreleri oluşturabilir. Embriyonun erken dönemlerindeki hücreler bilinen tek totipotent hücredir ve etik sebeplerle klinik kullanımları yoktur.

Pluripotent hücreler: Bu tip hücreler üç farklı hücre tabakasının (endoderm, ektoderm, mezoderm) hücresine de farklılaşma gösterebilir. Embriyonun blastokist evresinden sonraki ileri evresindeki hücreler pluripotent hücrelerdir.

Multipotent hücreler: Bu tip hücreler birden çok hücre tabakasına farklılaşabilse de hepsine farklılaşamaz. Erişkin kök hücreleri ve kordon kanı hücreleri multipotent hücrelerdir.


İzmir Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!