İstanbul, Kalın Bağırsak ve Anal Bölge Hastalıkları