Epilepsi tanısı nasıl konulur?

Ankara Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Bu video toplam 12269 kez izlenildi.

Süre : 00:03:11
Bu video 30.12.2008 tarihinde eklenmiştir.

Açıklama

Epilepsi tanısının konması her zaman kolay bir işlem değildir. Burada en önemlisi, hastanın ve çevresindekilerin doğru bilgi vermesi ile başlar. Hekim her aman hastanın nöbetini kaydedemez. O nedenle hekime doğru bilginin verilmesi çok önemlidir. Hasta, geçirmiş olduğu olayı başından belki hatırlayabilir. Ancak bazı nöbetlerde bilinç kaybı olacağı için, bunu hatırlamaz. Nöbeti gören kişinin, çok ayrıntılı bir şekilde hekime anlatması gerekir. Çünkü epilepsi tanısı, deneyimli bir hekim tarafından klinikle konur. Diğer tanı yöntemleri, tanıda yardımcıdır. Örneğin, en yardımcı tanı yöntemi EEG’dir. EEG, tanıda yardımcıdır. En önemlisi, kliniğin çok güzel bir şekilde hekime indirilmesi ile tanı konur. İlk çekilen EEG, her zaman anormal olmayabilir. İlk tanıda özellikle çocuklarda, uyku ve uyanıklık dönemlerinin mutlaka çekimi gerekir. Mümkün olduğu kadar da ilk çekimler uzun çekim yapılmasında büyük yarar vardır. Nöbetten sonra çekilen ilk EEG’de, anormallik görülme oranı ancak yüzde 30 oranındadır. Tekrarlayan EEG’lerde anlamlı bulguların olması giderek artmaktadır. Bazen EEG’de anormallik bulunmayabilir. Video kayıtlı EEG’ler gerekebilir. EEG, tanıda yardımcı ancak bazı tanı yöntemleri de vardır. Burada epilepsinin nedeninin bulunmasına yönelik tetkiklerdir. Bunların başında kısaca MR denilen, beyin manyetik rezonans görüntülemedir. Beyinde herhangi bir yapısal anormalliği gösterir. Bunun yanında tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde başka diğer tetkikler de vardır. Bunlar, manyetik rezonans spektroskopi, pet ve spet çalışmalarıdır. Ayrıca nöbetle gelen hastada diğer rahatsızlıkların ayırt edilmesinde de kalp incelemeleri, kan tetkikleri gerekebilir. Bazı hastaların epilepsi sebepleri genetik olabilir ya da metabolik hastalıklar olabilir. Bunların ayırt edilmesinde de genetik tetkikler ve metabolik taramalar gerekebilir.