US
Soru Sahibi
9 Aralık 2021 23:16

Trafik Kazası

Merhaba hocam.Trafik kazası geçirdim. Başım çok ağrıyor.Beynim sanki sallanıyor.Ağzını açarken,kapatırken kafamın ağrıdığını hissediyorum.Size 4 tane BT gönderdim lütfen yorumlarsanız sevinirim. 1.BT:Bulgular :IV. ventrikül orta hatta ve normal genişliktedir. Serebellum, pons ve mezensefalon dansiteleri BT çözünürlüğü dahilinde doğaldır. Bazal ganglionlar ve talamuslar normaldir. Serebral parankim normal olarak değerlendirilmiştir. Serebral sulkus derinlikleri ve ventriküler sistem genişliği yaş ile uyumludur.Orta hat yapılarda shift izlenmemiştir. Akut parankimal patoloji izlenmedi.Kranial kemik yapılar doğaldır.2.BT: SERVİKAL BT incelemesinde; Servikal lordoz doğaldır.Servikal vertebra korpus yükseklikleri doğal görünümdedir.Servikal vertebralarda ve posterior elemanlarda fraktür saptanmamıştır.Servikal intervertebral eklem aralıklarının genişlikleri tabiidir.İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır.Paravertebral yumuşak dokular tabii görünümdedir.3.BT: KONTRASTSIZ BEYİN BT: Her iki serebral hemisferde kortiko subkortikal dansite doğaldır. Her iki serebral ve serebellar hemisfer periferik kortikal sulkus ve fissürleri normal genişliktedir. İntrakranial hemoraji yoktur. Bazal ganglionlar, pons, bulbus normal izlenmiştir. Yan ventriküller, 3. ve 4. ventrikül normal görünümlüdür. Her iki maksiller sinüste yumuşak doku dansiteleri izlenmektedir. 4.BT: Aksiyal planda Servikal Multislice contunie BT incelemesinde; BULGULAR : Lateral topogramdan izlendiği üzere servikal aks ve intervertebral eklem aralık genişlikleri tabiidir. Vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur. Korpus köşeleri doğaldır. Nöral foramen genişlikleri tabii olarak izlenmiş olup, nöral kökler serbesttir. İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır. Servikal spinal kord morfoloji ve densitesi tabiidir. Paravertebral yumuşak dokular doğal görünümdedir.

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Kudret Türeyen
Prof. Dr. Kudret Türeyen
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Serkan bey Sizi muayene edip tetkikleri incelemeden uzaktan yorum yapmak doğru olmaz. Geçmiş olsun.

14 Aralık 2021 15:59
Prof. Dr. Kudret Türeyen
Prof. Dr. Kudret Türeyen Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazar toplam 743 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Baş ağrısı Prof. Dr. Kudret Türeyen
Bel ağrısı Prof. Dr. Kudret Türeyen
Trafik Kazası Prof. Dr. Kudret Türeyen
Mr Sonucu ve Tedavisi Prof. Dr. Kudret Türeyen
Beyin ve Sinir Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Muçuoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Kadir Yıldırım Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Sipahi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. İbrahim Ekici Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op. Dr. Yusuf Emrah Gergin Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube