KN
Soru Sahibi
21 Ocak 2016 11:42

rektum kanseri

Hastamız 84 yaşında hocam. yorumlarmısınız. Akciğer ca tanısıyla 01/2011'de sağ pnömonektomi ve parsiyel etrium rezeksiyonu yapılan olguda sağhermitoraksda pnömonektomi poşu çevresinde benign değişiklikler ile uyumlu hafif FDG tutulumları izlenmiştir.Rektumda izlenen en geniş yerinde yaklaşık 2,5 cm ölçülen duvar kalınlaşma alanlarında malign karakterdeyoğun çok yoğun FDG tutulumu (SUVmax: 31,6) görülmüştür. Perirektal yağlı planlarda izlenen, büyüğü lateralde yaklaşık 2 cm çaplı birkaç adet lenf nodunda yoğun FDG tutulumları (SUVmax: 14,3) izlenmiştir. Ayrıca pelviste presakral alanda ve vasküler komşuluklarda yer yer hafif FDG tutulumu (SUVmax: 2,6) gösteren subsantimetrikmilimetrik lenf nodları görülmüştür.İskelette manubrium sterinde yeni gelişen lezyonda yoğun FDG tutulumu (SUVmax: 6,7) görülmüştür. Ayrıca sağ Asetebulum süperiorda malignite şüpheli fokal ortabelirgin FDG tutulumu (SUVmax: 4,6) izlenmiştir.Vücudun inceleme alanına giren diğer kesimlerinde patolojik FDG tutulumu saptanmamıştır. Sonuç / Yorum: Rektumda en geniş yerinde yaklaşık 2,5 cm ölçülen, malign karakterde yoğun çok yoğun hipermetabolizma gösteren duvar kalınlaşma alanları. İskelette manubrium sterinde yeni gelişen yoğun hipermetabolik lezyon ile sağ Asetebulum süperiorda malignite şüpheli orta belirgin hipermetabolik odak. hastamızın kolonskopiside yapıldı.şöyle:Premedikasyon sonrası PENTAX EC3830LK ile girildi. Terminal ileuma kadar geçildi. Terminal ileum, çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura, transvers kolon ve splenik fleksura normaldi. İnen kolon proksimalinde ve sigmoid kolon distalinde yaklaşık 1-2 mm çapında polipoid kabarıklıklar görüldü biyopsi alınarak çıkıldı. Rektumda anal girişten itibaren yaklaşık 2-3 cm proksimalinde başlayan ve lümenin yarısını çepeçevre tutan polipoid yapıda, orta kesimi ülsere, infiltratif görünümde kitle lezyonu görüldü. Poliplerin bir kısmı kenarından biyopsi amaçlı çıkarıldı.

0
2 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (2)
Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Genel Cerrahi , Gastroenteroloji Cerrahisi

Metastatik yayılım olabilir; rektumdaki kitle alınabilirlik açısından değerlendirilebilinir ; diğer yayılım yerleri açısından onkolojik yaklaşım ve konsey değerlendirmesi uygun olur

31 Ocak 2016 12:05
KN
Soru Sahibi

hocam bu hastamızda prostatla ilgili sorunda çıktı.yorumlarmısınız. biyopsi sonucu: TANI: 1+3+4+5+6+11+12) PROSTATİK ADENOKARSİNOM (Gleason Skor: 7; 4+3); prostat, iğne biyopsi - Perinöral invazyon izlendi. PSA (Serbest); 5.38 ng/ml Prostat spesifik antijen (PSA): 63.85 ng/ml Karsinoembriyonik antijen (CEA): 9.11 rektum ca ameliyatı olacak

16 Mart 2016 09:36
Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Genel Cerrahi , Gastroenteroloji Cerrahisi

Prostat için üroloji bölümü görüşü uygun olur

16 Mart 2016 15:35
Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Doç. Dr. Fatih Çiftçi Genel Cerrahi , Gastroenteroloji Cerrahisi

Yazar toplam 1479 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Göğüs ağrısı Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Karın ağrısı, kanlı ishal Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Sürekli karın ağrısı Doç. Dr. Fatih Çiftçi
Gastroenteroloji Cerrahisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Tolga Ölmez Gastroenteroloji Cerrahisi
Op. Dr. Bülent Tahir Tanrıdağlı Gastroenteroloji Cerrahisi
Op. Dr. Recep Erçin Sönmez Gastroenteroloji Cerrahisi
Op. Dr. Koray Koşmaz Gastroenteroloji Cerrahisi
Op. Dr. Okay Koç Gastroenteroloji Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube