Soru Sahibi
2 Ekim 2021 18:42

Mesane kalınlaşması

Hocam selamlar Ben skleroderma tedavisi görmekteyim.Ani sıkışma,idrarda eritrosit ve hemoglobin,ve idrar esnasında yanma şikayeti ile doktora gittim ve BT çekildi değerlendirmenizi rica ederim IV KONTRASTLI ÜST VE ALT ABDOMEN BT incelemesinde Karaciğer normal şekil ve boyuttadır. Konturları düzgündür. Parankim dansitesinde hafif derecede hepatosteatoz lehine azalma izlenmiştir.Karaciğer sol lob 4B segmentte ligamentum terese komşu yaklaşık 18 mm boyutlu zayıf hipodens alan izlenmektedir (fokal yağlanma alanı?). İntrahepatik safra yolları vasküler yapılar tabiidir. Splenik ve portal venlerin genişlikleri doğaldır. Safra kesesi normal şekil ve büyüklüktedir. Safra kesesi fundus kesiminde septasyon mevcuttur. hiperdens patolojik oluşum saptanmadı. Kese duvar kalınlığı normal sınırlardadır.Dalak normal şekil ve büyüklükte olup,konturları muntazamdır. Parankim dansitesi doğaldır.Pankreas boyutu normal olup, parankimi homojendir. Yer kaplayan lezyon lehine bulgu saptanmamıştır. Pankreatik kanal normal kalibrasyondadır.Her iki sürrenal gland normal görünümdedir.Her iki böbrek normal şekil ve büyüklüktedir. Konturları düzgündür. Parankim kalınlığı ve dansitesi doğaldır. Her iki böbrek toplayıcı sisteminde distale kadar  devam eden minimal dilatasyon mevcuttur.  Toplayıcı sistem trasesinde kalkül lehine görünüm saptanmadı Abdominal aorta ve iliak arterler duvarlarında milimetrik boyutlu kalsifik aterom plaları izlenmiştir. 
Paraaorta kaval alanda büyüğü interaorta kaval mesafede yaklaşık 23x10 mm boyutunda ölçülen birkaç adet hipodens lenf nodları  izlenmiştir. Klinik laboratuar bulgularıyla birlikte takibi önerilir. 
Mesane duvar kalınlığı anteriorda lateral duvarda hafif artmış olup sağ lateral duvarda  duvar kalınlığı 5 mm ye ulaşmaktadır. Pelvik organlara ait gross patoloji saptanmamıştır.Paraaortik,parakaval,parailliak,obturator ve inguinal zincirde patolojik boyutta lenf nodu saptanmadı.Batın içi serbest veya loküle sıvı koleksiyonu saptanmadı

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)

Merhaba. Mesane duvar kalınlığı ve idrarda kan olması önemli bir durum olabilir. En kısa sürede muayeneye gelmenizi öneririm

11 Ekim 2021 09:19
Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı Üroloji

Yazar toplam 705 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Hemorajik prostatik Utrikul kisti Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Tazyik sorunu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Penis başında küçük morluk Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Rapor sonucu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Kanser ve digerleri Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Üroloji İle İlgili Diğer Uzmanlar
Facebook Twitter Instagram Youtube