ÖS
Soru Sahibi
25 Ekim 2022 22:04

Karaciğer mr

Merhabalar böyle bi mr sonucum var nasıl ilerlemeliyim 'Karaciğer boyutları normaldir. Karaciğerde sağ lobda anterior segmentte safra kesesi komşuluğunda multilobule yapıda 18x13 mm boyutlarında T1 incelemede hipointens, T2 incelemede hiperintens bir lezyon dikkati çekmiştir. IV dinamik paramanyetik kontrast madde sonrasında karaciğerde sağ lob posterior segment süperioru düzeyinde T1 ve T2 incelemelerde izointens yapıda arterial fazda boyanan bir lezyon dikkati çekmiştir. Bu lezyonun takip eden fazlarda karaciğer parankimi ile izointens olduğu izlenmiştir. Hipervasküler özelliktedir (adenom?, primer malignite var ise metastaz?). Yakın karşılaştırmalı radyolojik takipleri önerilir. Sağ lob anterior segmentteki lezyonun ise periferal nodüler tarzda boyandığı, boyanmasının giderek artıp sebat ettiği dikkati çekmiştir. Hemanjiom ile uyumludur.'

0
2 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (2)
Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

YAKIN TAKİP GERELKİR ... ADENOM DOĞUM KONTROL HAPI KULLANANLARDA GÖRÜLEBİLİR .. AFP CEA CA 19-9 ÇALIŞILMASI İYİ OLUR. YAŞLI İSE ENDOSKOPİ KOLONOSKOPİ İYİ OLUR.. ÇOK ZORDA KALINIRSA BELKİ BİYOPSİ . DOKTORUNUZ KARAR VERECEKTİR.

29 Ekim 2022 15:49
ÖS
Soru Sahibi

KONTRASTLI ÜST BATIN BT İNCELEMESİNDE ; Karaciğer normal büyüklüktedir. Karaciğer sağ lob anterolateralde belirsiz sınırlı 21 mm çapında ölçülen periferal kontrastlanma gösteren hemanjiom ile uyumlu hipodens lezyon izlenmiştir. Safra kesesi duvarında minimal ödem izlenmiştir. Safra kesesi senil kollabedir. İntrahepatik safra yolları ve koledokta dilatasyon saptanmamıştır. Dalak normal büyüklükte olup konturları düzgündür. Parankim dansitesi tabiidir. Pankreasta minimal çap artışı dikkati çekmiştir. Her iki böbrek boyutları ve parankim kalınlığı tabiidir. Pelvikalisiyel yapılarda ve üreterlerde dilatasyon saptanmamıştır. Üriner sistemde taş dansitesi izlenmemiştir. Parankimal yer kaplayan lezyon izlenmemiştir. Sürrenal bez lojunda yer kaplayan lezyon izlenmemiştir. Barsaklarda minimal diffüz duvar kalınlaşmaları izlenmiştir (Gastroenterit). Rektumda fekal distansiyon (en geniş yerinde 72 mm) mevcuttur. Apendiks çevre dokulardan net değerlendirilemedi. Batın içinde serbest sıvı izlenmemiştir. Paraaortakaval alanda pataolojik boyutlu lenf bezi saptanmamıştır. Kemik yapılar doğaldır. Hocam rektumda ki durumun bi kanser olması durumu söz konusu mu acaba biraz tedirgin oldum cevap verirseniz çok sevinirim teşekkürler

4 Kasım 2022 13:23
Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

YAKIN TAKİP GERELKİR ... ADENOM DOĞUM KONTROL HAPI KULLANANLARDA GÖRÜLEBİLİR .. AFP CEA CA 19-9 ÇALIŞILMASI İYİ OLUR. YAŞLI İSE ENDOSKOPİ KOLONOSKOPİ İYİ OLUR.. ÇOK ZORDA KALINIRSA BELKİ BİYOPSİ . DOKTORUNUZ KARAR VERECEKTİR.

7 Kasım 2022 15:59
Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Doç. Dr. Mustafa Kaplan Dahiliye - İç Hastalıkları , Gastroenteroloji

Yazar toplam 403 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Karaciğer lezyon ve büyüme Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Koruyuculuk düzeyi Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Yutkunma zorluğu Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Endoskopi sonucu Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Anti hbc total referans değeri Doç. Dr. Mustafa Kaplan
Gastroenteroloji İle İlgili Diğer Uzmanlar
Dr. İbrahim Yılmaz
Dr. İbrahim Yılmaz Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Mutse Yağcı
Uzm. Dr. Mutse Yağcı Gastroenteroloji
Doç. Dr. Emine Köroğlu
Doç. Dr. Emine Köroğlu Gastroenteroloji
Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu
Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu Gastroenteroloji
Uzm. Dr. Zeka Abbasov
Uzm. Dr. Zeka Abbasov Gastroenteroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube