kM
Soru Sahibi
20 Şubat 2020 13:13

Genel sağlık

Merhaba öncelikle kolay gelsin size bir sorum olacak ben geçen yıl assubaykik için sağlık kuruluna girmiştim.doktur tani kısmina genel.muhane yazmış ancak ek tanıya ise pskatri muhane tanısı yazmış anacak herhangi bir ilaç yok burdan öğrenmek istediğ.durum pskatri muhane tanısı tani yerine geciyormu ve ikinci sorum ise bu durum polis olmama engel olur mu bilgi verirseniz çok mutlu olurum

0
5 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (5)

, psikiyatrik muayene bir tanı değildir Bu nedenle tanı yerine konulamaz polisliğe de engel bir şey değildir sağlıklı günler dilerim

21 Şubat 2020 00:17
kM
Soru Sahibi

Öncelikle kolay gelsin nihal hanım size bir sorum olacak yardımcı olursaniz çok mutlu olurum benim 2 yıl önce ansikiyete bozukluğu tanımlanmamış ve uyku bozukluğu tanısı var ve ben polis olmak istiyorum şimdi burda öğrenmek istedigim şu polislik yeni sağlık yonetmenliginde 2yil semtomsuz ve tedavisiz gecirirse sağlam olarak kabul ediliyor şimdi burda merak ettiğim nokta bu 2 yıl semtomsuz ve tedavisiz geçirilerek saglam olarak kabul edilmesi anskiyete bozukluğu ile uyku bozukluğu icin de geçerlimi onun için eminb olmadığım için size yeni yonetmenligi attım ve diyer bir sorim ise epikzi raporu hangi durumlarda gerek oluyor beni aydınlatırsanız cok mutlu olurum RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A Dilimi Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden; a) Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları ve kişilik bozukluğu olmayacaktır, bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir. b) Geçmiş muayene ve tedavi ayrıntıları ile geçmiş ilaç kayıtlarını gösteren sistemler üzerinden, kişilerin son iki yıl içerisinde psikiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde; 1) Psikotrop ilacın reçete edildiği ilgili sağlık hizmeti sunucusundan, bahse konu tarihte kişiye psikotrop ilaç reçete edilmesine neden olan muayene ayrıntılarını, tüm klinik bulguları ve diğer ayrıntıları açıklayan bir epikriz raporu getirmesi istenir ve bahse konu psikotrop ilacın hangi sebeple reçete edildiği anlaşılmaya çalışılır. Bu epikriz raporunu kişi kendisi temin ederek getirir. 2) Epikriz raporu görülmesgi halinde; psikotrop ilacın reçete edildiği tarihte, kişinin, psikiyatrik tanı kriterlerini karşılayacak düzeyde psikopatolojisinin olup olmadığına, bahse konu psikotrop ilacın psikiyatrik tanı haricindeki diğer branş muayenelerindeki patolojik sürece destek olması amacıyla yazılıp yazılmadığına karar verilir. Bahse konu psikotrop ilacın, psikiyatrik tanı ve tedavi amacıyla yazılmadığına, epikriz raporundaki klinik durumun kısa süreli semptomlarla seyreden ancak psikiyatrik hastalık sınıflaması içinde yer almayan bir klinik durum olduğuna veya tanı kriterlerini doldurmayan geçici bir klinik durum olduğuna karar verilmesi halinde kişi hakkında öğrenci olur kararı verilebilir. (C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir) Son iki yıl içerisinde psikiyatrik tanısı olduğu anlaşılanlara öğrenci olamaz kararı verilir. 3) Son iki yıl içerisinde kişilerin psikiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde ve psikotrop ilacın reçete edildiği zamana ait epikriz raporu görülemediğinde, psikiyatrik tedavi geçmişi nedeniyle kişi hakkında öğrenci olamaz kararı verilir. c) Onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir. B Dilimi (1) D diliminde yer alan kişilik bozuklukları dışında kalan (narsistik, obsesif kompulsif, histrionik, bağımlı ve çekingen) kişilik bozuklukları. Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arası işlevselliklerinin bozulmamış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmamış olması gerekmektedir. Bu tanıların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formları D dilimi kapsamında değerlendirilir. (2) Geçirilmiş ruhsal bozukluklar; a) Depresyon bozuklukları. b) Anksiyete bozuklukları. c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar. d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar. e) Uyum bozuklukları. f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. ğ) Bu ruhsal bozuklukların geçirilmiş halleri. (3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları. (4) Kendine zarar verme girişimi (mevcudiyetinde, ayırıcı tanıda yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Yıkıcı davranım, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu D dilimi kapsamında değerlendirilir). (5) Self mutilasyon (kendine zarar verme girişimi, self mutilasyon davranışlarına ait skarlar) C Dilimi Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir. Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumu D dilimi kapsamında değerlendirilir. Öğrenci adayları ve öğrenciler için C dilimindeki psikiyatrik hastalıklar D dilimi olarak kabul edilir. (1) Kronik nitelik kazanma ihtimali olan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkileyen; a) Depresyon bozuklukları. b) Anksiyete bozuklukları. c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar. d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar. e) Uyum bozuklukları. f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. (2) Organik nedenlere bağlı, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkilemiş kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar. (3) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (kişiler arası ilişkilerini) etkilememiş, uzamış iyileşme ölçütlerini karşılamış, madde ve alkol bağımlılığı. (4) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma güç ve verimini) etkilemiş, kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu. D Dilimi Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmesine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olmak Emniyet Hizmetleri Sınıfı için maluliyet anlamına gelir ve bu dilim kapsamında değerlendirilir. (1) Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) bozan; a) A kümesi (paranoid, şizoid ve şizotipal) kişilik bozuklukları. b) B kümesi (antisosyal, borderline, histriyonik ve narsistik) kişilik bozuklukları. c) B-1’de yer alan kişilik bozukluklarının, kişinin işlevselliğini ve sosyalliğini bozan şiddetli formları. (2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; a) Depresyon bozuklukları. b) Anksiyete bozuklukları. c) Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. ç) Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar. d) Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti ve ilişkili bozukluklar. e) Uyum bozuklukları. f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. g) Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları. (3) Psikotik bozukluklar (şizotipal bozukluk, sanrılı bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, şizofreni, şizoafektif bozukluk, maddeye bağlı psikoz, tıbbi durumlara bağlı psikoz, başka türlü adlandrılamayan psikotik bozukluk, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk). (4) Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı. (5),Psikoseksüel bozukluklar (cinsiyet değişikliğinin tıbbi ve adli sürecini tamamlamamış transseksüalite, parafilik bozukluk). Açıklama: Bu maddeye girecek bireylerin psikoseksüel bozukluklarının belirgin olması, bu durumların, kişiler arası ilişkilerindeki ve iş ortamına uyumlarındaki işlevselliklerinde bozulmaya yol açması gerekmektedir. (6) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozan; a) Organik nedenlere bağlı kişilik bozuklukları. b) Kronik organik ruhsal bozukluklar. (7) Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu. (8) İntihar girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol bozukluğu ve davranım bozukluğu. (9) Bipolar bozukluk. E Dilimi Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler bu dilim kapsamında değerlendirilir. Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan, tedavi ile işlevsellik kazanamayan psikiyatrik hastalıklar, psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk.

22 Şubat 2020 14:54

Sizin muayenenizi yapan psikiyatrist ve sağlık kurulu üyeleri karar vereceklerdir

24 Şubat 2020 22:57
kM
Soru Sahibi

bu 2 yıl üzerinde geçse dahi anskiye te ve uygu bozuklugu tanıları için sağlam kabul.edilmiyor mu simdi ?

25 Şubat 2020 00:25

Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim

29 Şubat 2020 00:26
kM
Soru Sahibi

Merhaba doktor hanım sizi rahatsiz ettiğim için kusura bakmayın size bir sorum olacakti ankiskiyete tanımlanmamış nedemek bir tanı var mı yok mu bilgi verirseniz çok mutlu olurum

14 Mayıs 2020 13:37

Evet bir tanıdır

14 Mayıs 2020 21:22
kM
Soru Sahibi

Ama tanımlanmamistir diyor onu anliyamadim

15 Mayıs 2020 15:02

Tanı tipi

16 Mayıs 2020 16:27
Uzm. Dr. Nihal Mumcu
Uzm. Dr. Nihal Mumcu Psikiyatri

Yazar toplam 378 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Serotonin sendromu riski Uzm. Dr. Nihal Mumcu
Cinsel Terapi ve İntihar Meyili Uzm. Dr. Nihal Mumcu
Citoles hakkında Uzm. Dr. Nihal Mumcu
Yaygın anksiyete bozukluğu Uzm. Dr. Nihal Mumcu
Psikiyatri İle İlgili Diğer Uzmanlar
Uzm. Dr. Emel Özen Psikiyatri
Facebook Twitter Instagram Youtube