BA
Soru Sahibi
9 Haziran 2020 09:40

denge problemi

Merhaba Hocam Daha önce size yazmıştım 22 aylık oğlum var koşarken sol kolu sallarken sağ kolunu çanta taşır pozisyonda tutuyor.diğer hareketleri kaşık,çatal tutması,top atması,dans etme de kullanıyor.Gittigimiz dr emar istemişti,sizinde fikriniz almıştım anestezili emar konusunda.Biz emarımız çektirdik ama daha dr göstermedik yeni çıktı.sizde bi bakarmısınız Teşekkürler Hocam MR,Beyin(Kontrastsız) Aksiyel planda FLAIR, T2A Koronal planda TSE T2 Sagittal planda TSE T1 aðýrlýklý sekanslar elde olunmuþtur. Medulla oblangata, pons ve mezensefalon normaldir. 4. ventrikülün konfigürasyonu ve geniþliði normal olarak deðerlendirildi. Bilateral serebellar hemisferler, bazal sisternler, 3. ve lateral ventriküller, bilateral bazal ganglionlar, kapsüla interna ve talamuslar, her iki sentrum semiovale normal olarak izlendi. Hemisferik kortikal sulkuslarýn derinliði ve geniþliði normaldir. Orta hat yapýlarýnda þift izlenmedi. Ýntrakranial kanama ya da kitleye ait görünüm saptanmadý. SONUÇ: - Normal sýnýrlarda beyin MRG MR,Diffüzyon(Beyin) ( Kontrastsız ) Diffüzyon Beyin MRG incelemesinde: Deðiþik b deðerleri ile TRACE ve ADC haritalama tekniði kullanýlarak Diffüzyon beyin MRG incelemesi yapýlmýþtýr. Görüntülerin incelemesinde beyin parankim alanlarý içerisinde akut enfarktý düþündürür görünüm izlenmemiþtir. SONUÇ: - Normal sýnýrlarda diffüzyon beyin MRG

0
1 cevap
000 görüntülenme
Cevaplar (1)
Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Çocuk Nörolojisi

Mr normal rapor edilmis. Doktorunuz degerlendirecektir. Sağlıcakla kalın

15 Haziran 2020 21:50
Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Çocuk Nörolojisi

Yazar toplam 202 soru cevapladı.

Doktorun Cevapladığı Diğer Sorular
Epilepsi lamictal 50 Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Bebeğimin sol eli Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Gelisim basamagi Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Uykuda el ve ayak oynaması Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Papilo ödem Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz Gürer
Çocuk Nörolojisi İle İlgili Diğer Uzmanlar
Prof. Dr. Mustafa Çalık Çocuk Nörolojisi
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar Çocuk Nörolojisi
Uzm. Dr. Mecit Acar Çocuk Nörolojisi
Doç. Dr. Betül Kılıç Çocuk Nörolojisi
Uzm. Dr. Afşin Dejakam Çocuk Nörolojisi
Facebook Twitter Instagram Youtube