Yüzün Estetik Olarak Değerlendirilmesinde Anatomik Noktalar ve Estetik Anatomik Alanlar

Çekici bir yüz algısı yüz özelliklerinin denge ve uyumundan etkilenir. Bu nedenle yüzün mevcut uyumunun değiştirilmsi ve yeni bir yüz yaratmak, farklı bir estetik algıya neden olabilir. Yüzde iskelet kemik yapı, kaslar ve yumuşak doku analizi bir araç olarak, her zaman yüz estetik ve tedavi hedeflerini belirlemek için kullanılır olmuştur.

Yumuşak doku analizi öncelikle klinik muayeneler ama dolaylı ölçümleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu amaçla yüz özellikleri radyografik ve fotoğraf görüntüleri üzerinde analiz edilir. Sefalometri ve fotogrametri olarak sayısal ölçümler yapılarak antropometrik yöntemler kullanılmaktadır. Böylece yüzün denge ve estetik oranları değerlendirilmektedir. Ancak bu değerlendirmeler yüz yumuşak dokuları değerlendirmek için en iyi yöntem değildir. Hastanın bu değerlendirme sırasında radyasyona maruz kalması ile ilgili kaygılara ek olarak yüzün yumuşak doku yapıları sadece yüzün yan profilinde ölçümler yapabilir. Bu olumsuzlular ile sadece rontgen olmaksızın fotoğraflar ile ölçümler yapılmaya başlandı.

Son zamanlarda çeşitli çalışmalar farklı toplumlarda yumuşak doku ölçümlerinin normal değerlere ilişkin verileri yayınlanmıştır.

Günümüzde yüzün yumuşak doku ölçümleri bilgisayar yazılım ürünleri ile popülerlik kazanmıştır.

Hasta değerlendirmesinde yüzün makyajsız olması gerekmektedir. Günümüzde fotoğraf ölçümleri yapılmaktadır.

Yüzün Estetik Olarak Değerlendirilmesinde Anatomik noktalar estetik anatomik alanlar

Yüzün anatomik estetik noktalar ve bunların belirlenmesi;

Trichion ( Tri ) ,saç çizgisi sınırın da alının orta noktası; Saçların dökülmesi ve saç ön çizgisinin gerilemesi nedeni ile Trichionun belirlenmesinde saç başlangıç noktasından daha çok frontal kasın hafif üst kısmı orijin alınmalıdır.

Glabella ( G ) ,alında kaş ortasının en ön nokta

Nasion ( N ) burun kökünde bulunan orta nokta

Pronasal (PRN); burun ucunun en ön noktası

Midnasal (Mn); PRN ile N arasındaki burun dış çevresi üzerinde orta nokta

Columella(Cm); burun deliklerini ayıran columellanın profiled en aşağı ve ön noktası

Subnasal ( Sn ) ,üst dudağın kolumela ile birleştiği nokta.

Üst dudak ( Ls ) ,üst dudağın mukokutanöz sınırı

Üst Stomion ( Sts ); üst dudağın alt dudakla birleşmesinde en aşağı nokta

Alt Stomion ( Sti ) ,alt dudağın üst dudakla birleşmesinde en üst noktası

Alt dudak ( Li ) alt dudağın mukokutanöz sınırı

Supramental ( Sm ); alt dudak atından çeneye uzanan konkavitenin en derin noktası

Pogonion ( Pg ) ,çenenin ön noktası ,

Menton ( Me ) ,çene alt kenarının en alt noktası

Servikal ( C ) ,boyun ve çene hatlarını birleştiren nokta

Tragus ( Trg ) kulaktaki tragusun en arka noktası

anatomik noktalaranatomik hatlar

TH; yatay yer düzelemine tam paralel çizgi tragustan geçmekte

TV; dikey çizgi nasiondan geçmektedir.

Ort; TH ve TV nin kesişim noktası.

Yüz ve Boyunun anatomik alanları

1. Alın bölgesi-Forehead
2. Şakak alanı-Temporal
3. Elmacık kemiği – Zygomatic arch
4. Yanak alanı – Malar
5. Göz ve çevresi alanı – Orbital
6. Göz altı alanı – Infraorbital
7. Burun alanı – Nasal
8. Kulak – External ear
9. Parotis bezi, Masseter çiğneme kası alanı – Parotid-masseteric
10. Yanak alanı – Buccal
11. Ağız alanı – Oral
12. Çene alanı – Chin
13. Alt çene kenarı alanı – Mandibular border
14. Alt çene köşe alanı – Mandibular
15. Hyoid kıkırdak üstü alanı – Suprahyoid
16. Al çene kenar altı alanı – Submandibular
17. Carotid boyun damarının yer aldığı üçgen alan – Carotid triangle
18. Alt çene köşesi arkasında kalan alan – Retromandibular fossa
19. Boyun ön kısmı – Median cervical

anatomik alanlar2

Yüzde bu anatomik alanlar daha iyi değerlendirilmek için bazı alt alanlara bölünmüştür. Altta resimde bunlar gösterilmektedir.

1- Alın bölgesi;1a alının orta bölümü, alının yan bölümü, 1c kaş bölümü
2. Göz ve göz kapakları alanı; 3a alt göz kapağı alanı, 3b üst göz kapağı alanı, 3c göz dış köşesi alanı, 3d göz iç köşesi alanı
4- Yanak alanı; 4a yanak orta alanı, 4b zygomatik alan, 4c yanak alanı, 4d buccal alan
5- Üst dudal alanı; 5a philtrum, 5b üst dudak yan alanı, 5c vermilion alanı
6- Alt dudak alanı; 6a alt dudak merkez alanı, 6b vermilion alanı

aesthetic_units_face

Bu alt ünitler sadece yüz değerlendirme önemli değildir. Ayrıca bu alanların derinin kalınlık, renk, yapı ve altındaki destek dokuları açısından farklılıkları da bulunmaktadır. Yüzde estetik uygulamalarda bu alanlar dikkate alınarak uygulamalar yapılmalıdır. Ayrıca bu alanların geçiş sınırları da önemlidir. Cerrahi uygulamalar yada estetik girişimlerde bu sınırlarda yara iyileşmesi sonrası iz kalma riski daha yüksektir.

Yüzde ayrıca deri gerginlik çizgileri bulunmaktadır. Bunlar deri elastikiyet açılarının değişim çizgileridir. Cerrahi işlemler bunlara paralel yapılmalıdır.

face line


İstanbul Dermatolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!