Yüksek riskli gebelikler nedir, neden oluşur ?

Yüksek riskli gebelikler nedir, neden oluşur ?

Yüksek riskli gebeliklerin bir kısmı henüz gebelik oluşmadan önce yüksek riske sahiptirler. İleri anne yaşı, annenin yaşının 18’den küçük olması, kronik metabolik (diyabet, kronik kalp ya da böbrek vb) hastalıkar gibi sorunlar gebeliği beklenenden daha riskli hale getirmektedir.

Bunlardan başka bazı riskler de gebelik sırasında ortaya çıkabilmektedir. Annenin radyasyon, ilaç gibi teratojenlere maruz kalması, gebe iken bebeğe geçebilecek enfeksiyonlar geçirmesi, gebelik sırasında ortaya çıkan diyabet, hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi vb durumlar ki bu durumlarda gebelik olağan dışında yönetim gerektirmekte, ilave tanı ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Benzer şekilde gebelikte her şey yolunda giderken fetusta anomali saptanması, suların gelmesi, erken doğum eylemi ya da bebeğin eşi (plasenta ile ilgili sorunlar da gebeliği hem anne adayı hem de fetus için yüksek riskli hale getirebilmektedir.

Bu durumlar arzu edilmese de gebeliklerde karşılaşılabilen durumlar olup Perinatoloji uzmanları ile birlikte başka branşlardan uzmanların da (Çocuk yenidoğan, çocuk nöroloji, çocuk beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, anestezis vb) katkısı ile ve multidisipliner yaklaşımla çözülebilecek sorunlar haline gelmektedir.

Yukarıda da anlatıldığı gibi gebelik bazen başlangıçta yüksek risk barındırmakta, bazen takip sırasında yüksek riskli hale gelmektedir.

Bu nedenle gebe kalmaya karar verildiği anda gebelik öncesinde iyi bir değerlendirme ve gebelik sırasında da gerekli takipler ve sorun çıktığı takdirde iyi bir yönetim ile mümkün olduğu kadar sağlıklı bir gebelik ve  doğum gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu makale 6 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Selahattin KUMRU, 1969 yılında Konya'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1986 yılında Akadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Tıp eğitiminin ardından Yozgat, Sorgun Çiğdemli Sağlık Ocağı'nda, Isparta, Keçiborlu, Senir Sağlık Ocağı'nda görev aldıktan sonra 1995 - 2000 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaparak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur. İhtisasını yaptığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2000 yılında ''Yardımcı Doçent'' doktor unvanı ile göreve başlayan Prof. Dr. Selahattin KUMRU, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nde, 2005 yılında ise, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum An ...

Etiketler
Yüksek riskli gebelikler
Prof. Dr. Selahattin Kumru
Prof. Dr. Selahattin Kumru
Antalya - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube