İnsanoğlu yaşlandıkça vücutta belirgin değişiklikler olmaya başlar. Bu değişiklikleri kendisi fark ettiği gibi çevresinde onu daha önceden tanıyanlar da gözlemler.

Değişiklikleri sıralayacak olursak:

1. Kilo kaybı

2.Bitkinlik ve tükenmişlik hissi

3. Kuvvetsizlik

4. Yavaş ve dengesiz yürüme

5.Fiziksel aktivitede kısıtlanma

Genelde hasta doktora başvurduğunda hem ümit ve hem de korku duymaktadır. Bir yandan doktorun onların sıkıntılarına son vereceğini ümit ederken, bir yandan da durumlarının çaresiz olduğundan korkarlar. Bu duyguların şekillenmesinde ilk görüşmenin önemi büyüktür. Eğer hasta ve doktor arasında iyi bir bağ kurulursa ( pozitif transferans ) bu durum tedaviye uyuma yardımcı olur

Yukarıda bahsi geçen fiziksel aktivitelerde kısıtlanma ve akabinde meydana gelen yürüme bozuklukları sonucunda, düşmelere bağlı sakatlıklar, kırıklar oluşmakta sonunda bu kişiler başkalarına bağımlı hale gelmektedir.

Yürümenin değerlendirilmesinde postür (duruş), adım uzunluğu, taban genişliği, hareketin hızı ve akıcılığı , kol hareketleri, motor hareketlerin bilateral ve simetrik oluşu önemlidir. Kalk ve yürü testi pratikte oldukça yardımcıdır.

65 yaş üstü hastaların üçte birinden fazlası her yıl düşmektedir ve bunların yarısında düşmeler tekrarlar. Yaşam kalitesini bozan ilk akla gelen kalça kırıkları olmak üzere ve diğer bölge kırıkları kafa travmaları ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları bazen ölümcül sonuçlara neden olmaktadır.

Hazırladığımız 20 seanslık paket programda hastanın yapılan muayenesi sonucunda kaybedilen kas kuvvetinin ve dengenin tekrar kazanılmasına yönelik çalışılmaktadır.


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!