Doktorunuzun muayene bulguları tanıda oldukça önemli yer tutar. Toplardamarların ayakta iken muayene edilmesi uygundur.

Doppler Ultrason ile damarların çapları ile birlikte damar içerisindeki akım yönü ve şekli de değerlendirilmektedir. Özellikle kasık bölgesinde ve dizin arkasındaki toplardamarların derin damarlarla birleştiği yerlerdeki akım şeklinin değerlendirilmesi, varislere neden olan kaçakların belirlenmesinde önemlidir.

Dopler ultrason ile bacaklardaki yüzeydeki ve derin kısımlardaki toplardamarlar incelenebilir. Ayrıca derin ve yüzeysel toplardamarlar arasındaki köprü görevi yapan damarların akım şekli ve damar çapları hakkında bilgi edinilir.

Bazı durumlarda hastanın şikayetleri ve yapılan dopler ultrason arasında çelişki olabilmektedir. Ayrıca damarların yerleşim bölgesine bağlı olarak da ultrason ile değerlendirme güç olabilir. Bu durumlarda toplardamarların içerisindeki akım “venografi” denilen bir görüntüleme yöntemi ile değerlendirilebilir.

Bu yöntemler toplardamarlardaki yapısal bozukluklarla birlikte damar içerisindeki pıhtılaşma, kapak yapılarındaki kalınlaşma ve damar duvarındaki düzensizlikler hakkında da bilgi vermektedir. Bu sayede hastaların şikayetlerinin asıl nedeni ve varis dışındaki damarsal problemler de tespit eidlebilmektedir.


Balıkesir Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!