Yetmezlik yada içindeki kanı geri aşağı kaymasına yol açan toplardamarlar için yapılan başlıca tedavi yöntemi söz konusu toplardamarın tahrip yada yok edilmesidir. Radyofrekans yüksek frekanslı radyodalgalarını damarın içine yerleştirilmiş olan bir kateter yada kabloya göndererek damarın yüksek ısı ile içerden yakılması prensibine göre çalışır. Bu yöntemler damar ısınır, büzüşür ve sonuçta kapanır.

Kateterin yerleştirilmesi: Kateter lokal anestezi altında genelde diz hizasından safen toplardamarı içerisine ultrasonografi altında yerleştirilir. Kateterin ucu kasıkta yetmezlikli safen toplardamarının en üst bölümüne kadar ilerletildikten sonra ultrasonografi altında damar çevresine boylu boyunca ısı hasarını engellemek için tekrar lokal anestezi enjekte edilir. Ultrasonografi altında kateter ucunun uygun yerde olduğundan emin olunduğunda radyofrekans enerjisi verilmeye başlanır. Tüm damarın tedavisi 3-5 dakika sürer.

İşlem sonrası: İşlemden sonra bacağa kompresyon bandajı sarılır veya varis çorapları giydirilir. Genelde işlemi takiben o gün hastanın yürümesi arzu edilir. Hastaların o gün ve izleyen günlerde en az 30 dk yürümeleri ve uzun sürek ayakta yada oturarak durmamaları istenir.

Radyofrekans yönteminin avantajları:

Şikayetleri ortadan kaldırır,

Lokal anestezi ile yapılabilir

%90 hastalar normal yaşamına 24 saat içinde dönebilir

Günübirlik tarzda yapılabilir

Minimal iz kalacak şekilde en iyi kozmetik sonuçlar elde edilir.

Lasere göre işlem sonrası daha az morarma ve ağrı oluşur

Hastaların %98 i bir arkadaşına bu yöntemi tavsiye eder,


Ankara Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!