Varikoseli olan hastalara neden direkt tüp bebek tedavisi yapılmamalı?
Varikoseli olan hastalara neden direkt tüp bebek tedavisi yapılmamalı?

1.Varikosel tedavisi ile erkekler ilerleyici bir hastalıktan ve bu hastalığın ilerideki olumsuz sonuçlarından( varikosele bağlı testosteron miktarı azalması ve buna bağlı cinsel bozukluklar,ilerleyici testis ağrısı,testis küçülmesi) kurtulurlar. Halbuki tüp bebek yapmak bu sıkıntıları geçirmez.

2. Varikosel tedavisiyle TÜP BEBEK gereksinimi azalır

3. Varikosel tedavisiyle gebelik sağlanamayan olgularda, sperm parametrelerinde tedavi öncesi değerlere göre iyileşme ile tüp bebek yerine aşılama gibi daha kolay uygulanabilen ve daha düşük maliyetli yönteme geçilebilme kolaylığı

4.Gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı, motilite veya sperm morfolojisindeki iyileşme ile tüp bebeğin başarısı artacaktır.

Ülkemizde çeşitli nedenler ile varikoseli olan hastalara varikosel ameliyatı yapılmayarak tüp bebeğe yönlendirilmektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir. Genel olarak varikoselektomi sonrası olguların en az üçte birinde spontan gebelik sağlanırken; bu oran ameliyat öncesi toplam motil sperm sayısındaki artış ile doğru orantılı olarak artar.

Varikoselli olgularda varikosel tedavisi öncesi uygulanan tüp bebekte gebelik başarı şansı normal popülasyona göre anlamlı oranda azalmaktadır. Bu bulgular varikoselli olgularda varikosel tedavisinin tüp bebek başarı oranını yaklaşık 2 kat oranında artırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca varikoselli olgularda direkt tüp bebek yerine önce varikosel cerrahisi uygulanması hem maliyeti düşürmekte hem de tüp bebek gereksinimi olmadan gebelik sağlar.Ülkemizde varikosel tedavisi ile sağlanabilecek canlı doğum maliyetinintüp bebek ile sağlanacak canlı doğum maliyetinden daha düşük olduğu konusunda görüş birliği vardır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!