Varikosel tedavisi ve mikrocerrahinin üstünlükleri
Varikosel tedavisi ve mikrocerrahinin üstünlükleri

1.Komplikasyon oranının(hidrosel,nüks v.b) mikrocerrahide daha düşük olması

2.Sperm parametrelerinde daha çok düzelme ve gebelik oranlarının daha fazla olması

3.Daha güvenilir bir yöntem ve varikosel tedavisinde ALTIN STANDART olması.

4.Mikrocerrahinin konusunda UZMAN ve DENEYİMLİ bir cerrah tarafından yapıldığında sonuçlarının daha yüz güldürücü olması.Varikoselin açık cerrahi laparoskopik ve radyolojik (skleroterapi veya embolizasyon) yöntemlerle tedavisi bulunmakla beraber, tedavide altın standart açık cerrahidir.Varikoselektomide amaç, tüm iç spermatik ven dalları ve dış spermatik ven dallarını bağlamak; vaz deferens ve damarlarını koruyarak bu yolla testiküler venöz akışı sağlamak ve spermatik kordona ait lenf damarlarını ve arteri muhafaza etmektir. Laparoskopik yaklaşım, varikosel tedavisinde uygulanan bir yöntem olmasına rağmen, özellikle dış spermatik venin görüntülenememesi ve bunun akabinde bağlanamaması, bağırsak ve ana damar yaralanmaları gibi karın içi komplikasyon riski taşımaktadır.

Bu komplikasyonlar nadir de olsa ciddi olabilmekte ve hatta ameliyat gerekliliği ortaya çıkabilmektedir. Maliyet yüksekliği de varikoselin laparoskopik yöntemle tedavisinin dezavantajıdır. İç spermatik venin radyolojik olarak oklüzyon-embolizasyonu veya skleroterapi varikoselin tedavisinde bir diğer alternatiftir. Perkütan embolizasyonun avantajları daha az ağrıya ve ameliyat sonrası dönemde daha erken iyileşmeye neden olmasıdır. Ancak oldukça deneyimli olmayı gerektiren bir yöntemdir ve tedaviyi uygulayan hekimin tecrübesine bağlı olarak tedavi sonuçları değişebilmektedir. Damar delinmesi, koil veya balon migrasyonu, pampiniform pleksusun pıhtısı ve kontrast alerjisi rastlanılan komplikasyonlar arasındadır. Radyasyona maruz kalmak diğer bir dezavantajıdır. Radyolojik tedavi yönteminin, günümüzde çoğunlukla cerrahi tedavi sonrası tekrarlamalarda bir alternatif olabileceği kabul edilir.

Varikosel tedavisi sonrası nüks nedenlerinden biri olarak dış spermatik ven yoluyla şant oluşumu sorumlu tutulur . Mikroskop veya optik büyüteç kullanılmadan yapılan klasik varikoselektomide, küçük iç spermatik ven dallarının görülememesi nedeniyle bağlanamaması varikosel tedavisinde en önemli tekrar nedenidir. Bu amaçları gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntemler optik büyüteç kullanılarak uygulanan mikrocerrahi varikoselektomidir.. Bu yöntemle olguların yaklaşık %80’inde ameliyat sonrası total motil sperm sayısında %50’den fazla artış ve olguların %36-45’ünde gebelik sağlanmıştır Başarısız veya nüks varikosel tedavisinde de mikroskobik varikoselektomi sonrası semen parametrelerinde anlamlı iyileşme ve olguların %23’ünde spontan gebeliğe ulaşılmıştır . Nüks varikosel tedavisinde mikroskobik yöntem kullanılarak nükse rastlanmamıştır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!