Testislerin toplar damarların bir veya iki taraflı olarak genişlemesidir. Daha cok sol tarafta ortaya çıkar.

Belirtileri:

Hastalıklı tarafta testise komşu bir şişkinlik farkedilir, ağrı olabilir. Hafif derecede olanlar hasta tarafından farkedilmeyebilir.

Zararı var mıdır ?

Bütün erkeklerın % 10-15'inde hafif derecede vardır. Genişlemiş damarlarda biriken kan, sperm üreten hücrelerin sıcaklık dengesini bozarak erkegın çocuk sahib'ı olma yetenegını azaltabilir.

Muayene ile tespit edilemezse bile mutlaka renkli doppler ultrasonografi ile varikoselin varlığı araştırılmalıdır.

Kısırlık ve Psikoloji Etkileri:

Toplumumuzda, evli çiftlerin karşılaştıkları en büyük sorun çocuk sahibi olamamaktır. Bazı evliliklerin sona ermesine sebep olabilecek kadar kabullenilmesi ve başa çıkılması zor bir durumdur. Toplumumuzun büyük bir kesiminde, çeşitli sosyal ve kültürel nedenlerle çocuksuz ailelerin sosyal ayrıma ve yalnızlığa maruz kalmalarına neden olmaktadır.

Günümüzde, çocuksuz çiftlerle onların aileleri 'ıc'ın bazen psikolojik biryıkıma neden olabilecek kadarüzücü bu sorundan çeşitli tıbbi ve psikolojik tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkündür. Çocuk sahibi olamayan ailelerin % 80'inde kısırlığı acıklayan tıbbi bır sebep vardır. Kalan % 20'sinde ise kısırlığı açıklayan tıbbi birsebep yoktur.

Tıbbi sebeplerle açıklanamayan kısırlıkta, psikolojik faktbrlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Stresin ve psikolojik faktörlerin kısırlığa sebep olduğu kesin olarak ispatlanmış olmamakla birlikte, bu iki kavramın aralarında yakın bir ilişki olduğu kesindir. Kısırlık ve psikoloji arasında çıft yönlü bir ilişki vardır.

Kısırlık ve uzun süren kısırlık tedavisi ailelerin psikolojisini olumsuz etkilerken, çıftlerin psikolojik durumları da kısırlığı ve kısırlık tedavisini olumsuz etkilemektedir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!