Vajinismus: Vajina girişini çevreleyen kasların istemdışı olarak kasılarak cinsel birleşmenin acılı olması ya da birleşmenin gerçekleşememesidir.
Vajina girişini çevereleyen baskın kas grubu “;Pubik Kaslar”;olarak adlandırılır, bunlar düz kas grubudur ve refleks olarak çalışırlar. Vajinismusda yaşanan kasılma istem dışıdır ve asla kadının kendi kontrolünde değildir.

Eğer kişi kasların kasılmasından ötürü acısız cinsel birleşme yaşayamıyorsa bu durum vajinismus olarak nitelendirilir.

Vajinismus Ne Zaman Açığa Çıkar?

Vajinismus, ilk cinsel ilişki girişimi sırasında, jinekolojik muayene sırasında ya da tampon kullanma girişimi sırasında ortaya çıkabilmektedir. Pubik kaslar kasılarak vajinanın açılmasını engeller ve cinsel birleşmenin gerçekleşememesine neden olurlar. Kasılma oluşursa cinsel birleşme ya imkansız hale gelir ya da şiddetli acı oluşur. Genellikle vajinal bölgeye müdahale sona erdiğinde kaslar rahatlar ve normale döner.

Pubik kasların kasılması kişinin isteği dışında gerçekleşmektedir, kişi her ne kadar uyanıkta olsa durum bilinç dışı meydana gelir.

Bu istem dışı kasılmaların bir çok nedeni olabilmektedir, genellikle fiziksel ve duygusal faktörlerin birleşmesi sonucu oluşmaktadır.

Bu kasılmalar aslında vücüdün kendini korumaya yönelik bir savunmasıdır.

Vajinismusun nedenlerini, sonuçlarını ve nasıl tedavi edileceğini bilmemek çiftlerin hayal kırıklıkları yaşamalarına neden olur ve her iki tarafıda psikolojik ve fiziksel olarak yıpratır.

Vajinismus hastası çoğu kadın illişkiye girememekten ötürü yoğun utanç duygusu hisseder ve sıkıntılarını paylaşmak istemezler. Durumu başkalarına anlatmak onları rahatsız edebilmektedir.

Vajinismus yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır ve kadından kadına farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı kadınlar jinekolojik muayeneyi tamamlayabilmekteya da tampon kullanabilmekte iken cinsel ilişkiyi tamamlayamamaktadır. Bazı kadınlarda ise ilişki gerçekleşmekte fakat aşırı miktarda acı oluşmaktadır. Diğer bir grupta ise hiçbir vajinal müdahale gerçekleşememektedir.

Vajinismus : Vajinismus cinsel ilişkiye girmeye müsaade etmeyecek şekilde vajinal kasların dış 1/3 ünde gözlenen istem dışı oluşan şiddetli kasılmalarla ; kendini gösteren bir rahatsızlıktır.Vajinismusta oluşan kasılmalar o derece şiddetli olabilir ki genellikle, ilişkiyi imkansız hale getirmektedir.

Vajinismus gibi ağrılı cinsel ilişkiye neden olan rahatsızlıklarda öncelikle temel kural jinekolojik muayene yapılarak ilişkinin oluşumuna engel olan organik bir bozukluğun olup olmadığının kesin olarak belirlenmesidir.

Bu tür rahatsızlıklarda belirgin bir fiziksel patoloji tespit edildiğinde etkene yönelik cerrahi uygulamalara nadiren gerek duyulabilinmektedir. Ancak yanlış bir kanı olarak genellikle eski bir yöntem olarak uygulanan hymenotomi adı verilen kızlık zarının kesilerek açılması konunun yeterince anlaşılamamasından kaynaklanmakta idi. Bu gün ise bu yöntemin ;sorunun çözümünde hiçbir değerinin olmadığı bilinmektedir.

Soruna neden olan etkenler çoğunlukla ; genç kızlık yıllarından itibaren cinsellik ve kızlık zarı hakkında bilinç altına yerleşmiş yanlış bilgiler, cinsel eğitim eksikliği, yaşanmış kötü cinsel tecrübeler toplumsal baskılar gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu tür rahatsızlıklarda belirgin bir fiziksel patoloji tespit edildiğinde etkene yönelik cerrahi uygulamalara nadiren gerek uyulabilinmektedir.

Ancak yanlış bir kanı olarak genellikle eski bir yöntem olarak uygulanan hymenotomi adı verilen kızlık zarının kesilerek açılması konunun yeterince anlaşılamamasından kaynaklanmakta idi. Bu gün ise bu yöntemin sorunun çözümünde hiçbir değerinin olmadığı bilinmektedir.
Vajinismus, bilinçdışı kaygı ve korkulardan kaynaklanan psikolojik bir hastalıktır. Ve temel nedeni korkudur.

Cinselliği değersizleştiren ve aşağılayan bir aile ya da sosyal çevre; çocukların cinselliğe karşı negatif tutumlar geliştirmelerine sebep olabilen aile ve sosyal çevrede yetişen kadınlar evliliğin gerektirdiği yakınlığı göstermezler ve cinsel yaşamla yüz yüze geldiklerinde kriz yaşayabilirler.
Genç kızlara ergenlik çağından itibaren cinselliğin ayıp, kötü ve günah olarak anlatılması.
Cinsel birlikteliğin acı verici ve kötü bir şey gibi düşünülmesi. İlk birleşmenin acı veren, kanamaya sebep olan bir deneyim olacağının öğretilmesi.
Yanlış ve abartılı hikayeler.
Kızlık zarının öneminin abartılması.
Erkeklerin baskın olan, güvenilmemesi gereken insanlar olarak düşünülmesi.
Cinsel istek, arzu ve keyfin yaşanmasının hafif kadın olarak algılanacağı, ve kadının cinsel istek göstermemesi gerektiği düşüncesinin egemen olması,
Cinselliğin yalnızca erkeklerin yaşadığı ve kadınların erkekler için yapmakla zorunlu olduğu bir durum gibi algılanması ve inanılması,
Kişinin başında geçen taciz, tecavüz veya travmatik cinsel deneyim,
Hamile kalma, doğum veya kızlık zarının yırtılması korkusu,
Doğum veya jinekolojik ameliyatlar sonrasında,ağır depresif durumlarda, emzirme dönemlerinde görülen cinsel istek azalmalarında,
İç disiplinleri fazla olan 'iyi kız olma sendromu' adı verilen geleneksel aile durumlarında,
Bazı durumlarda hiç bir neden saptanmayabilir.
Sonuç olarak sadece bir nedenden değil, bir çok neden, deneyim ve duygunun bir sonuçu olarak vajinismus ortaya çıkmaktadır.

Vajinismus tedavisinde amaç eşlerin ve öncelikle kadının duygu, düşünce, korku ve cinsel davraniş kalıplarının yeniden yapılandırılmasıdır. Kişinin sosyal, eğitim ve psikolojik yapısı, kişiye özgü korkularını, kaygılarını, kişiler arası ilişki dinamiklerini ve yaşantısal deneyimlerinin doğru değerlendirilmesi gerekir.

Tedavide yapılan eksik ve yanlış yaklaşımlar?

-Kızlık zarının ameliyatla alınması: Vajinismus tedavisinde en yaygın olumsuz yaklaşımlardanbiri,kızlıkzarınınameliyatlaalınmasıdır.Oysa vajinismusun oluşumu, kızlık zarından ziyade, kişinin ilk cinsel deneyim ve kızlık zarı ile ilgili yanlış, abartılı düşünce ve duyguları ile ilgilidir. Kızlık zarının ameliyatla alınması vajinismusun çözülmesinde olumlu katkı sağlamadıı gibi, kişinin tedavi ümidinin sönmesine, problemin devam etmesine, çözümün daha da agırlaşmasına neden olur.

-Mekanik tedavi uygulamalarında, vajina genişletmeleri önerileri yapılmakta. Oysa bu tip uygulamaların hiç bir fayda ve etkisi yoktur. Çünkü vajina kramplarının asıl neden; korku nedeniyle gösterilen reaksiondur. Bu tip uygylamalar sorunu aşmak yerine daha da şiddetlendirebilir.

-Genel ya da lokal anestezi altında cinsel birleşmenin sağlanması girişimi: Böyle bir girişim ne insan doğasına uygundur, ne de insanın en insanca tarafı olan kırılganlığın ve savunmasızlığın en fazla olduğu cinsel aktiviteye uygundur. Bu olumsuz yaklaşımlar, cinselliğin en önemli bileşenleri olan içtenlik, kişiler arası yakınlık, güven gibi belirleyicileri dışarıda bırakır. Vücuttaki kaslar anestezi ile gevşetildiğinde, anestezinin etkisi sürdügü süre boyunca vajinadaki kasılma geçiçi olarak çözülebilir ve cinsel birleşme sağlanabilir. Anestezinin etkisi geçer geçmez vajinanın kasları yeniden kasılır. Kısava vajinismus devam eder.

-Alkol ya da alkol gibi maddelerin kullanılması; Uygun olmayan yaklaşımlardan biridir. Etkili ve çözüm getiren bir çözüm değildir. Sorunu çözmez.


-Ağrı kesici, kas gevşetici ya da lokal etki yapan anesteziklerin kullanılması; Bir başka olumsuz tedavi yaklaşımıdır. Sorunun çözümüne olumlu bir etki yapmaz.

Yapılan araştırmalar; her yüz kadının onunda vaijismus sorunu yaşadığını gösteriyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Zaman içinde vajinismus problemi, yalnızca bir cinsel ilişki sorunu olarak kalmayıp çiftlerin tüm sosyal yaşamlarını ve evliliklerini etkileyecek boyutlara taşınır. Süreç içinde işin içine iki taraflı aileler girecek, olaylar dallanıp budaklanacaktır.
Cinsellik, aile bütünlüğünün temel unsurlarından birisidir. Bu nedenle cinselliğin eksikliği durumunda birbirini, domino taşları gibi zincirleme olarak etkileyecek sorunlar ortaya çıkacaktır.

-Cinsel ilişki öncesi vajinaya sıcak buhar tutma, sıcak su banyoları, kadını sıcak anestezik karışımla doldurulmus leğenlere oturtma girişimlerinin, vajinismusun tedavisinde hiç bir etkisi ve katkısı yoktur.


-Hamile kalırsa vajinismus çözülür mü? Hamilelik ve çocuk sahibi olmakta vajinismus sorununu çözmez. Vajinadaki kasılma bebeğin çıkışına izin vermediği için, bu kadınlar normal doğum yapamayıp sezeryanla doğum yapmak zorunda kalır. Bu da sorunun daha da ağırlaşmasına neden olur.

Vajinismus tedavi edilebilen ve tedavisi kolay bir durumdur. Vajinismusa sebep olan en yaygın nedenler psikolojik kaygılardır. Bu kaygılar genellikle geçmişte yaşanmış kötü cinsel tecrübe ya da bilinç altına kazınmış gereksiz korkulardır.

Psikolojik nedenler arasında; çocukluktan kalma korkular, aşırı katı bir toplum içinde yaşama, katı dini ve ahlaki kurallarla yetiştirilme, suçluluk, ayıp, günah gibi kavramların bilinç altına yerleşmesi. Bilinç altında penisin vucüda girişine karşı bir korkunun olması , ruhsal kimliğin gelişmemesi.

Bizim toplumda genç kızlara çocukluktan başlayarak " kızlık zarının çok değerli ve koruması gereken bir yapı " olduğu düşünceleri. Çocukluk döneminde yaşanan kötü tecrübe ve anılar (taciz veya tecavüz, aile içi şiddet, katı ebeveyn tutumları vajinismusa yol açabilir. Daha önce hiç vajinismus problemi olmayanlarda da yaşanmış kötü tecrübeler sonuçunda ( doğum, düşük, kürtaj, hoyratça yapılan jinekolojik muayene gibi) vajinismus problemleri gözlenebilmektedir. Bazı çiftlerin cinsellikle ilgili bilgi eksiklikleri, ilk ilişki ile ilgili yanlış inanış ve ön yargılar beraberinde korku ve paniği getirerek vajinismusa yol açabilir. Bazı kadınlarda bu nedenlerin hiç biri olmayabilir.

Sonuç olarak vajinismus bilinç altının en temel koruma tepkisi olan korku duygusunun abartılı dışa vurumudur. Yaşanan bu korku gerçekle ilişkisini kaybetmiş olumsuz bir duygudur. Çünkü kadınların bir çoğu bu korkunun temelinde yatan olayı çoktan unutmuşlardır.

Gerçek korku kişinin yaşaması için gereklidir. Dağ başında yabani bir hayvanla karşılaşan herkes korkar, bu gerçek bir korkudur. Vajinismusda sürmekte olan korku çoğu zaman gerçekle ilişkisini kaybetmiş olumsuz bir duygudur. Vajinismus duygusal bir olaya bedensel bir tepkidir. Vajinismusta neden ne olursa olsun bir korku mevcuttur.

Yaptığımız tedavi gerçekle bağlantısı kopmuş olumsuz duyguları bilinç altından kaldırmaya, korkunun gerçek olmadığını öğretmeye ve kalıplaşmış, fiziksel alışkanlık haline gelmiş tepkileri, refleks oluşumunun uygun davranış teknikleriyle ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Tedavi seanslarına düzenli gelen bir hasta için vajinismus tedavisi 4 ila 7 gün arasında sürmektedir. Hastalarımızın % 100'ü bu süre içinde vajinusmus sorunlarından ömürleri boyunca kalıcı bir şekilde kurtulmaktadırlar. Kliniğimize gelip tedavisi sonuçlanmayan hiç bir hastamız yoktur. Şimdiye kadar hiç olmadı, tedavi olamayan hastanın ücretini iade ediyoruz. Bu kadar idialıyız.

Yapmanız gereken sorununuzdan kurtulmak için geçikmeyiniz. Çünkü tedavi görmeyen çiftlerde vajinismus problemi büyümekte ve ciddi bir evlilik - ilişki sorununa dönüşerek psikolojik bunalımlara , boşanmalara giden bir süreci başlatmaktadır. Vajinismusu tedavi eden mücizevi bir ilaç, hap, krem, iğne veya jel yoktur. Kliniğimizde 4 - 7 gün içinde sizde bu probleminizden kurtulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tedaviye biran önce başlamaktır.


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!