Üriner sistem taş hastalığı nedir?
Üriner sistem taş hastalığı nedir?

Üriner sistem taş hastalığı üriner sistemin herhangi bir yerinde (böbrek, böbrek yolları, idrar torbası ve idrar çıkış kanalı ) taş varlığıdır. Taş hastalığı zamanında uygun tedavi yapılmadığı takdirde böbrek fonksiyon kaybına ve böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Hatta enfeksiyona bağlı ölüme neden olabilir. En sık görülen klinik belirtisi flank (böğür) bölgesinde oluşan, azalıp artan şiddetli (renal kolik) ağrıdır. Ağrı künt, şiddetli, kıvrandırıcı, gelip geçen tarzdadır. İdrarda kan ve hastaların düşmeyen ateşleri görülebilir. Tanıda muhakkak idrar analizi, idrar kültürü ve ilaçsız tüm karın tomografisi çekilmelidir. Taş cerrahisinde günümüzde artık açık cerrahiler neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Bugün taş cerrahisinde endoskopik yöntemler özellikle böbrek taşlarında perkütan cerrahi denilen sırtın yan tarafından açılan bir kanal yoluyla böbreğe girilip taşlar temizlenirken, flexibl üreteroreneskop dediğimiz bir yöntemle idrar kanalından girilerek böbrekteki taşlar kolayca temizlene bilmektedir. Bugün artık taş cerrahisindeki tek sorun hastaların hekime geç başvurmasıdır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!