Üriner sistem enfeksiyonları
Üriner sistem enfeksiyonları

Üriner sistem enfeksiyonları sık görülen, tekrarlayan, önemli derecede morbidite ve mortalite sebebi olabilen enfeksiyonlardır. Yenidoğan dönemi hariç kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Okul çağında ki kızlarda bakteriüri %1 oranında görülürken genç kızlık döneminde %4’e yükselir ve bundan sonraki her onyılda %1-2 eklenecek şekilde artar. Genç kadınlarda bakteriüri prevalansı erkeklerin 30 katıdır. Fakat yaş ilerledikçe kadın erkek oranı azalır. Altmışbeş yaş üzerinde ki kadınların en az %20’sinde, erkeklerin ise en az %10’unda idrarda bakteri görülür. İdrar yolu enfeksiyonları antibiyotik tedavileri ile kontrol altına alınabildiği gibi enfeksiyona yatkınlık yapan prostat büyümesi, böbrek ve idrar torbası taşları veya idrar kanallarındaki tıkanıklıklar sebebiyle cerrahi tedavi adayı olabilirler. Bu nedenle özellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonlarının mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Uygun bir tedavi yapılmadığında böbrek kaybına kadar gidebilir.

ÜRETRİT

Karakteristik olarak hastalar penisten gelen iltihaplı akıntı ve idrarda yanmadan yakınır. İncelemede akıntı pürülan veya mükopürülan (koyu sarımtırak) olabilir. Belirti vermeyen enfeksiyonlar da sık görülür. En önemli ajanlar Neisseria gonorrhoeae ve Chlamydia trochomatis gibi bakterilerdir. Üretrit tedavisi sebep olan ajana göre yapılacak antibiyotik tedavisi ve mutlaka partner tedavisini içerir. Eğer uygun ve zamanında tedavi alınmazsa erkeklerde üretrit komplikasyonları yumurtalık enfeksiyonu, yaygın gonokoksik enfeksiyon ve Reiter sendromuna, kadınlarda ise pelvik inflamatuar hastalık, ektopik gebelik ve kısırlığa yol açabilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!