Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?
Üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir?

İdrar kaçırma (İK) ciddi sosyal ve ekonomik etkileri olan önemli bir sağlık problemidir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. İdrar kaçırmanın faklı tipleri bulunmaktadır ve her kaçırma tipi için farklı tanı ve tedavi yöntemleri mevcuttur. Hastaların idrar kaçırma öyküsü iyi sorgulanmalı, gebelik dönemi, kronik hastalık varlığı, ilaç kullanımı, geçirilen cerrahiler göz önünde bulundurulmalıdır. Tanı için fizik muayene ve anamnez kimi zaman yetmekte bazen de ürodinami denen bir tanı aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Hastalığın tipine göre medikal tedavi veya cerrahi tedaviler yapılmaktadır. Cerrahi tedavi seçenekleri olarak (hamak yöntemi)üretral askı teknikleri, periüretral dolgu maddesi enjeksiyonu ve yapay üriner sfinkter uygulanması yapılabilmektedir. İdrar kaçırmak bir son değildir. Her yaşta uygun tedavileri olan basit bir hastalıktır.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!