Gelisimsel kalça displazisi erken tanı ile tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna karsılık erken tanıda klinik değerlendirmenin yetersizliği ve muayene eden kisiler tarafından değisik yorumlanabilmesi, standart radyolojik incelemelerin özellikle ilk 3 ayda kalça eklemini net olarak olarak değerlendirememesi, yeni bir erken tanı ve tarama metodu arayısını gerekli kılmıstır. Kalça ultrasonografisi, etkinliği fazla, non-invaziv, radyasyon içermeyen bir yöntem olduğu için bu amaçla
kullanımı gittikçe yaygınlasmaktadır. Ülkemizde kalça ultrasonografisi ile yapılan çalısmalarda hastalık sıklığı %0.86-%17 arasında bildirilmistir. Bu çalısmaların bir kısmında sayıca azlık veya seçilmis olgular olduğu için sonuçlar birbirinden farklı bulunmustur. Hastanemizde gelisimsel kalça displazisi tarama programı dahilinde 3541 bebeğin klinik muayene ve kalça ultrasonografisi ile takibi yapıldı. Gelisimsel kalça displazisi sıklığı ultrasonografi olarak %4.71 oranında bulundu. Bu
makalede, ülkemizde bu konuyu inceleyen çalısmalar ele alınarak gelisimsel kalça displazisi sıklığı
ve tarama yöntemleri tartısılmıstır.


İstanbul Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!