Tüp mide ameliyatı nasıl yapılır?
Tüp mide ameliyatı nasıl yapılır?

1990 yılından bu yana, hatta operasyonlar sonunda gastrik bypass ve olmak için yeterli kilolu biliopankreatik diversiyon süper obezite olarak bilinen 2001 türü mide ameliyatı ilan mide, mide tüpü cerrahi teknik başka bir adla bugün uygulandığı, sleeve gastrektomi tekniğini azaltmak için yapılır kilo kaybı, belirli bir miktarda uygulanan birinci fazın amacıyla ameliyat öncesi cerrahi hastalar için temel olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu hedefler kilo yeterli kaybetmek gerçekleştirilmesi, çok ve daha da önemlisi kol gastrektomi uygulanan olanların tahminleri yani gastrektomi ameliyatı, manşon, bu teknik tek başına uygulanabilir bir obezite cerrahisinin ilgili tıbbi literatüre girmiş.

Tüp Mide Ameliyatı?

Obez bireyin tanımlanmasında ilk düşünülen, vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun ölçülmesi ve vücut kütle indeksinin (VKI) hesaplanması, bel çevresinin ölçülmesi veya bel ve kalça ölçümlerinin yapılarak bel: kalça oranının hesaplanması,biyokimyasal değerler, bireyin diyet öyküsünün alınması ve elde edilen tüm verilerin irdelenmesidir.

Kapsamlı bir değerlendirme doktor, diyetisyen ve diğer kalifiye sağlık çalışanları ile multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmalı ve hastanın tedavi yöntemi belirlenmelidir

Tüp Mide Ameliyatı Hangi Hastaya Neye Göre Seçilir?

Öncelikli olarak hastalarımıza ayrıntılı bir ön inceleme yapılmaktadır. Çok ayrıntılı kan testleri, idrar tetkikleri, ultrasonografi, kardiyoloji konsültasyonu, dahili konsültasyonu, psikoanaliz, lüzum görülmesi halinde kadınlarda meme ve erkeklerde prostat muayenesi, tip 2 diabet hastalarında bunlara ek olarak pankreas rezerv testleri, ayrıntılı böbrek fonksiyon testleri, nörolojik mua ve EMG, göz mua ve göz dibi incelemesi yapılmakta ve bu aşamadan sonra hangi tip ameliyat yapılacağına karar verilmektedir. Her operasyonun hastaya göre değişen artı ve eksileri vardır. Bizler sizin için tüm bu sonuçları ortaya koyuyoruz ve hangi ameliyatın uygun olacağı konusunda kararı birlikte veriyoruz.

Bu detaylı ön incelemenin amacı ameliyat öncesi operasyon risklerini minimuma indirmek, ve hastaya en doğru yöntemi uygulamaktır.

Tüp Mide Ameliyat Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatın kendine özgü riskleri vardır bizler bu riskleri en aza indirmek için ameliyat öncesi çok ayrıntılı bir ön değerlendirme yapmaktayız. Bu ameliyatlardan sonra çok düşük de olsa hastalarımızda kacak, yani mide yada barsakdaki anastomoz hattında sızma, kanama, enfeksiyon, apse, sepsis, pulmoner emboli, atelektazi ( akcigerin bir kısmının fonksiyon görmemesi ), emboli ( pıhtı atması ) ex gibi riskler vardır. Bizler tüm bu riskleri en aza indirmek için tüm önlemleri alıyoruz.

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Gerçekleştiriyoruz?

Ameliyatı laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle gerçeklesidriyoruz. Laparoskoik cerrahi vücüda yerleşdirilen kalem inceliğindeki trokar ismi verilen boru şeklindeki aletlerle vücuda girilerek istenilen operasyonu yapmaktır.

Vücüda açık cerrahide olduğu gibi geleneksel büyük kesilerle operasyonlar yapılmadığı için hastanın operasyon sonrası dönemde konforu çok daha iyi olmakda daha az ağrı duymakda ve hastanede daha az kalmakdadır. Ameliyatın seyri esnasında bazen açık cerrahiye geçilebilmektedir.

Tüp Mide Ameliyat Öncesi Dönem?

Tüm tetkikler ve değerlendirmeler sonrası hastaların ameliyat olmasına engel bir durum saptanmaz ise hastanın ameliyat günü belirlenir. Hastalarımızdan ameliyat öncesi riskleri en aza indirmek için özellikle alkol ve sigarayı en azından 2 hafta önceden bırakmaları, kullandıkları kan sulandırıcı ilacları bırakmalarını istemekdeyiz.

Genelde 1 gün öncesinde yada aynı gün sabah yatırılan hasta operasyona hazırdır ve operasyona alınmaktadir.

Tüp Mide Ameliyatı Hemen Sonrası Dönem

Tüp mide ( Sleeve gastrektomi ) ameliyatı için ortalama yatış süresi 3 gündür. Herşey yolunda gittiği takdirde aynı akşam hastalarımız su içebilirler ertesi gün yapılan kacak testi sonrası su, çay komposto, corba ve ayran içebilirler, Aynı aksam hastalarımız mobilize edilir ve yürümeye baslarlar. Ameliyat esnasında yapılan kacak testleri ameliyatdan hemen sonraki gün ve taburcu olduğu sabah son kez tekrarlanır. Ve hastalarımıza diyetisyenimiz tarafından önerilen bir beslenme programı verilerek taburcu edilir.

By pass ameliyatları sonrası ortalama yatiş süresi 4 gündür. Herşey yolunda gittiği akdirde aynı akşam hasta mobilize olur yürütülür ve su içmeye baslar. Ertesi gün yapılan kacak testi sonrası peynir, süt, corba, komposto ve ayran icmeye baslar. Ve 4. Gün hastalarımıza diyatisyenimiz tarafından verilen bir beslenme programı ile taburcu edilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!