Tripterygium wilfordii ve fitoterapi ön yargıları

Tripterygium wilfordii ve fitoterapi ön yargıları

         Tripterygium wilfordii, Çin'de otoimmün ve enflamatuar hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan önemli bir  bitkidir. Tripterygium wilfordii  Çin tıbbında,  Lei Gong Teng, Gök Gürültüsü Tanrı Asması ve  Yedi Adımlı Asma olarak bilinir. Binlerce yıldır Çin geleneksel tıbbında kullanıla gelmektedir. Ülkemizde hali hazırda kullanımı yoktur.

   ►Yan etkileri nedeni ile İngiltere de kullanımı sınırlandırılmasına rağmen Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinde sıkça kullanılmaktadır. Pahalı biyolojik ajanlar yüzünden Ankilozan spondilit , Romatoid Artrit ve  SLE hastalarının tedavilerinde  birçok ülkede fitoterapistler tarafından ilgi ile takip edilmektedir.

    ► “ Tripterygium ”  ve “enflamatuar” anahtar kelimeleri ile bilim kütüphanlerinde bir tarama yapıldığında toplamda  187 yayına  “ Tripterygium ” ve “lupus” aramalarında ise  47 yayına  ulaşılmaktadır.  Dünya toplumlarında en yaygın görülen yirmiden  fazla otoimmün hastalığın tedavisinde  Tripterygium  wilfordii özlerinin kullanıldığı bildirilmiştir. Çin Devlet Gıda ve İlaç İdaresi tarafından Romatoid Artrit , Sistemik Lupus Eritematozus  ve Ankilozan Spondilit  tedavisinde onaylanmıştır. Çin'de geleneksel tıp uygulayan birçok romatolog ve nefrolog tarafından kullanılmaktadır.

   ►Nanjing'deki Jiangsu Eyaleti Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesinde romatizmal hastaların tedavisinde sıklıkla başvuralan bir fitoterapi ajanıdır. Bir çok çalışmada Romatoid Artrit hastalarında umut verici sonuçları olan  üç kontrollü çift kör çalışmalar bildirilmiş, bu çalışmaların  biri Çin'de, diğerleri Kuzey Amerika'da yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Tripterygium Wilfordii  tedavisinden 4 hafta sonra Romatoid Artrit hastalarında olumlu değişiklikler gözlemlenmiştir. 

   ►Aynı şekilde Uzak doğu tıp kaynakları Tripterygium Wilfordii  tedavisinin  Ankilozan spondilit hastalarında yaklaşık % 90 oranında etkili olduğu bildirilmiştir. Çin tıbbında bitkisel tedavi ile iligilenen hekimlerin en sık başvurduğu  fitoterapötik üründür. Bu tedavinin plasebo karşılaştırmalı çalışmalarında plaseboya bariz üstünlükleri bildirilmiştir. 

    ►Fitoterapötik ilaçlar ve kimyasal ilaçların istenmeyen etkileri vardır. Bu etkiler çoğunlukla hastalarda can sıkıntısına ve endişeye neden olsa da yan etkilerden kaçınmak neredeyse imkansızdır. Tedaviler sıklıkla  istenmeyen etkiler yüzünden bırakılmaktadır. Tripterygium Wilfordii  nin en önemli yan etkisi  erkeklerde infertilite kadınlarda amenoredir. Ankilozan spondilit hastalığının  genç yaşlarda ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda bunlar çok önemli yan etkilerdir. Menapoz sonrası veya çocuk düşünmeyen Romatoid Artrit ve  Ankilozan spondilit hastalarında  rahatlıkla tercih edilebilir. Karaciğer değerlerinde yükselme ve nadir de olsa kemik iliği supresyonuda bildirilmiştir. 

    ► Fitoretapiye mesafeli duran  hekimlerin en sık eleştirileri yan etkiler üzerinden olmaktadır. Fitoterapi kullanan bazı hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinde veya böbrek fonksiyon testlerinde yükseklikler görülebilmektedir.  Ancak şunu unutmamak gerekir ki reçete edilen birçok ilacın da ciddi yan etkileri vardır. Parasetemol gibi çok masum görülen ilaç her yıl binlerce hastada karaciğer yetmezliğine, nsai ilaçlar mide kanaması ve  böbrek yetmezliğine   neden olmaktadır. Buna rağmen her gün binlerce kez parasetemol, nsaii’ler masum görülerek reçete edilmektedir. Fitoterapilerde tüm dünyada bu işe gönül vermiş  hekimler tarafından tercih  edilmektedir.  Bitkisel tedavilerin körleme ve doz ayarlaması yapmadan rastgele kullanılması istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Yan etkileri bilinerek takip edilmeleri hastalar ve hekimler için en iyi olanıdır. 

    ► Bu bilgilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki fitoterapi, uzman ellerde kontrollü bir şekilde kullanıldığında  ilaçların çaresiz kaldığı veya istenmeyen yan etkileri nedeniyle tedavinin sürdürülmediği durumlarda  iyi bir alternatif olarak akıldan çıkarılmamalıdır. Kaldi ki bir çok fitoterapi uzmanı bu tedavileri alternatif olarak ta kabul etmemektedir. Fiteterapi başlı başına bir tedavi protokolü olarak kabul görülmeli ve hekimler tarafından uygulanmalıdır. Bu nedenle  fitoterapi yöntemlerine  tam hakim olmadan önyargılı olmak tedaviye ulaşma çabasındaki hastalara yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Bu makale 12 Nisan 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Ege Üniversitesi’nden mezun İç Hastalıkları Uzmanı olan hekim 18 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir. Kronik hastalıkların tedavisinde güncel tıp anlayışının yetersiz kaldığına inandığından İntegratif Tıp uygulamalarına ilgi duymuştur. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin integratif tıp uygulamaları ile ilgili eğitimlerine katılarak Fitoterapi Ozon Hiridoterapi Kupa ve Nöral Terapi eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Biyorezonans eğitimlerini de alarak kronik hastalıkların tedavisine uyarlamıştır. Tüm dünyada kabul görmüş tamamlayıcı tedavi yöntemlerini güncel tıp uygulamaları ile harmanlayarak hastalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Çeşitli dergilerde yayınlamış makaleleri olan hekimin bütünleyici tıp uygulamaları ile ilgili çalışmaları da sürmektedir. Romatizma ve diy ...

Etiketler
Romatizma tedavisi
Uzm. Dr. Mustafa İkizek
Uzm. Dr. Mustafa İkizek
Ankara - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube