Tiroid ultrasonu boyundaki tiroid bezinin değerlendirilmesi için yapılan bir tetkiktir. Tiroid ultrasonu ile tiroid bezindeki anormallikler, guatr veya nodülleri tespit için kullanılan en faydalı tetkiktir. Tiroid kanseri de bu ultrason tetkiki ile tespit edilir.

Tiroid Ultrasonu Nasıl Yapılır?

Tiroid ultrasonu, ultrason aletinin prob denen ufak bir parçasını resimde görüldüğü şekilde boynunuza koyarak ses dalgası gönderilmesi ve bu ses dalgalarının görüntüsünün bilgisayar ekranında görülmesi ile yapılan bir tetkiktir.

Tiroid utrasonu için ses dalgası kullanıldığından gebelerde de güvenle yapılabilir. Tiroid ultrasonu tiroid kanserinin teşhisinde de önemli bir yeri vardır.

Tiroid Bezinin İyi Huylu Hastalık Tipleri

Guatr: Difüz guatr ve nodillü guatr olarak iki tipi vardır. Bu hastalığın temel belirtisi tiroid bezinin aşırı büyümesi ile ortaya çıkar. Eğer nodül var ise 6 ayda bir defa kötü huyluya dönüşüm olup olmadığının kontrolü için radyoloji uzmanlarına görünmek gerekir.

Tiroidit: Tiroid bezinde oluşan mikrobik olmayan iltihaplanmadır. Otoimmündür yani kişinin kendi bağışıklık sisteminin ürettiği antikorların kendi hücrelerine saldırmasıdır. Gebelik döneminde de meydana gelebilir. Tiroidit sorunu kişiye kalıtsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin Hashimato (Haşimato) Tiroidit gibi. Hashimato hastalığının yarattığı tiroiditin yakından takip edilmesi gerekir. Haşimato nedeniyle görülen tiroiditte nodül oluşursa kötüye yönelik değişim oluşabilir. Bu nedenle takibi önemlidir.

Tiroid Bezinin Kötü Huylu Hastalık Tipleri

Tiroid ultrasonu ile tiroid kanserinin de teşhisi mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda;

Papiller Tiroid Ca: Tiroid kanseri olarak tanımlanmasına rağmen nispeten daha iyi huylu kanser tipidir. Tiroid bezinin incelenmesi için yapılan ultrason sırasında bu konuda tecrübeli uzman doktorlar tarafından tespit edilebilir. Tiroid ultrasonu sırasında fark edilmesi halinde tiroid biyopsisi ile tanının kesinleşmesi sağlanmalıdır.

Folliküler Tiroid Ca: Genellikle elli yaşın üstündeki kadınlarda görülen bu tiroid kanseri türü çok daha agresif ilerleyen kanser tipidir. Tiroid bezinin en kötü huylu kanser tipidir. Burada başlayan kanser lenf bezlerine doğru ilerleme eğilimindedir. Tiroid ultrasonu sırasında tespit edilirse kesin teşhis için mutlaka tiroid biyopsisi yapılması gereklidir.


Ankara Radyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!