Tiroid tümörleri

Tiroid tümörleri

TİROİD TÜMÖRLERİ

Tanım: Vücudumuzdaki tüm organlar gibi tiroid Bezinde de iyi (Bening) veya Kötü (Malign) karakterli tümörler ortaya çıkabilmektedir. Tiroid kanseri genellikle Tiroid nodüllerinden köken alır ve tedavi edildiğinde oldukça iyi prognoza sahiptir. Kadınlarda Erkeklere oranla daha sık görülür. Tüm Tiroid nodülerinde ortalama kanser riski %5' dir. Nadir olarak bazı Ailevi Genetik Sendromların seyri sırasında da görülebilen tiroid kanser türleride vardır. 

Türleri: Tiroid kanserleri için çok detaylı sınıflama şemaları olmakla birlikte toplumda en sık görülen tiroid kanser türleri aşağıdaki gibidir.

Papiller Tiroid Kanseri (En sık görülen Tip)(İyi diferansiye)

Foliküler Tiroid Kanseri ( ikinci sıklıkta görülen tip)(İyi diferansiye)

Medüller Tiroid Kanseri (Ailevi olabilen Form)

Anaplastik Tiroid Kanseri (En az görülen Fakat Çok kötü Seyri olan Tip)

Tiroid Bezi Lenfoması

Diğer kanserlerin (Meme, Akciğer vb) Tiroide metastaz yapması.

Semptomları: Tiroid kanserleri genelikle tiroid Nodüllerinden köken aldıkları için kilnik olarak Tipik tiroid nodül semptomları ile bulgu verirler (Tiroid Nodülleri Bölümünden Bakabilirsiniz). Tipik nodüllerden farklı olarak Çok hızlı büyüyen nodüller, Ses kısıklığına yol açan nodüller ve muayenede aşırı sert karakterde olan nodüllerde malinite ihtimali diğer nodüllere göre daha fazladır. 

Teşhis: Tiroid Bezinde nodül tesbit edilen kişilerde öncelikle Ultrasonografik olarak nodül incelenir. Daha sonra şüpheli görülen nodüllerden TİİAB (Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi) yapılır. Biyopsi örneklerinin patolog tarafından incelenmesi ile kesin tanı konulur. Aiesinde tiroid kanser öyküsü olanlar ve daha önce boyun bölgesinden Radyoterapi tedavisi görmüş olanlar Tiroid kanseri açısından ektra riske sahip olduklarından bu kişilerde tesbit edilecek Tiroid nodüllerinin mutlaka biyopsi ile değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Tedavi ve Takip: Yapılan Tiroid biyopsisi sonucunda Tiroid kanseri yada kanser şüphesi çıkan kişiler vakit kaybetmeden ameliyata gönderilir. Yapılacak Ameliyatın Türüne (total yada parsiyel Tiroidektomi) Hastanın klinik verilerine göre karar verilir. Ameliyat sonrası çıkan patoloji raporuna göre hastaların risk derecelendirmesi (düşük- orta- yüksek) yapılır. Bu derecelendirme sonrası orta-yüksek riskli grupta yer alan papiller veya foliküler tiroid kanserli  hastalara Radyoaktif İyot Ablasyon Tedavisi ve sonrasında tüm vücut tarama testi yapılır. Daha sonra hastalara yine risk gruplarına göre uygun olan dozda Tiroid Hormon tedavisi başlanır. Tedaviler sonrasında ek şikayeti olmayan hastalar ortalama 6-12 ay aralığında kontrol muayeneleri ile değerlendirilir. Bu muayeneler sırasında Tümör Markerı (Tiroglobülin,AntiTG,Kalsitonin), Boyun Usg, Tiroid Hormonları bakılır. Şüpheli durumlarda daha ileri tetkikler (Tüm vücut I131 Tarama, PET CT, MRI vb) gibi işlemlerde yapılabilir. 

            Tiroid Kanserleri diğer kanserlerden farklı olarak Anaplastik tiroid kanseri dışında özellikle papiler ve foliküler tiroid kanserleri uygun tedavi verildiğinde oldukça iyi bir seyre sahiptirler .

Tiroid Ultrasonografide Malinite Açısından Anlamlı Bulgular:

Nodülün Hipoekoik (siyah renkli) görülmesi

Nodül içerisinde Mikrokalsifikasyonların görülmesi

Nodülün sınırlarının düzensiz olması

Nodül etrafında halo olmaması

Nodül içinde Kanlanma artışı olması

Nodül Uzunluğunun>genişlik olması 

USG de bu bulgulardan bir yada birkaçının bir arada olması nodülün mlign olma ihtimalini artırır ve bu özelliklere sahip nodüllerde mutlaka tiroid biyopsi incelemesi yapılması önerilir. 

Bu makale 8 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Sedat Caner

Doç. Dr. Sedat Caner 1978 Ankara Doğumluyum. 1996-2003 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimimi tamamladım. Ardından Ankara Numune EAH'de İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2009-2010 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas EAH'de Gastroentroloji Yan Dal Eğitimi aldım Ancak çalışmalarımı Endokrinoloji alanında devam ettirmek istediğimden dolayı 2010-2013 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji Yan dal Eğitimimi de tamamladım. Hacettepe Üniversitesinde Endokrinoloji Uzmanı olarak zorunlu hizmetimi tamamladım. Ardından Yardımcı Doçent Doktor olarak Ankara Gazi Üniversitesinde çalışmaya başladım. Gazi Üniversitesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçentlik ünvanımı aldıktan sonra Amerikaya gittim.  University of Alabama at Birminghamda bir ...

Etiketler
Tiroid bezi
Doç. Dr. Sedat Caner
Doç. Dr. Sedat Caner
İstanbul - Dahiliye - İç Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube