Tiroid nodüllerine yaklaşım
Tiroid nodüllerine yaklaşım

Günümüzde Ultrasonografi (US), Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi tetkiklerin yaygın olarak kullanılması sayesinde başka hastalıklara yönelik araştırmalar sırasında birçok hastada tiroid nodülleri saptanmaktadır.

İster rastlantısal olsun ister hastanın şikayetleri doğrultusunda yapılan tetkikler ile ortaya konulmuş olsun; tiroid nodüllerinin mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi, cerrahi müdahale veya takip açısından doğru karar verilmesi gereklidir.

Tiroid nodüllerinde kanser oranı, risk faktörlerine bağlı olarak %5-15 arasındadır. Kadınlarda nodül sıklığı erkeklerden 4 kat fazladır ancak erkeklerde kanser riski daha yüksektir.

Nodüllere yaklaşımda ilk adım muayenedir. Bunu takiben çeşitli laboratuar testleri yapılır. İlk başvurulan görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ultrasonografi nodülün boyutu, kistik yapıda olup olmadığı, sınırlarının düzenliliği, çevresindeki dokular ile olan ilişkisi gibi birçok konuda yararlı bilgiler verir.

Uzman hekiminizin yapacağı değerlendirmeler sonrasında Sintigrafi, Elastosonografi, MR, BT veya PET gibi daha ileri görüntüleme yöntemlerinin gerekip gerekmediği, nodüllerden ultrasonografi eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) yapılması gereksinimi netleştirilecektir.

Tiroid nodülü varlığında hangi hastaların ameliyat edileceği ve hangi ameliyatın yapılacağı kararı bu konuda deneyimli bir cerrah tarafından verilmelidir.

HANGİ TİROİD NODÜLLERİNDE KANSER RİSKİ DAHA YÜKSEKTİR?

- İleri yaş ve özellikle erkeklerdeki nodüller
- Çocukluk veya adolesan çağda (15 yaşından küçük) saptanan nodüller
- Nodülün çapının hızla büyümesi
- Yakın zamanda beliren nodüller
- Ailede bireylerinde tiroid kanseri olması
- Baş ve boyun bölgesine radyoterapi almış hastalardaki nodüller
- Nodülün sert ve fiske (hareketsiz) olması
- Sonradan oluşan ses kısıklığı durumu
- Boyunda nodül ile beraber lenfadenopati (büyümüş lenf nodları) olması

HANGİ TİROİD NODÜLLERİ AMELİYAT EDİLMELİDİR?

- TİİAB sonucu kanser veya kanser yönünden şüpheli olan nodüller varsa
- Nodülün etrafındaki komşu dokulara yaptığı baskı sonucu orataya çıkan yutma güçlüğü, nefes darlığı veya ses kısıklığı gibi bulgular mevcutsa
- Tiroid bezinde aşırı hormon üreten büyük bir nodül varlığında (Toksik Nodüler Guatr)
- Tiroid bezinin fazla hormon üretimi (Hipertirodi) ile beraber çoklu nodüller varsa (Toksik Multinodüler Guatr)
- Nodül çapı 3 cm’den büyükse (2 cm ve üzerine cerrahi öneren ekoller de yaygındır)
- En az 3 defa yapılan biyopsi sonucunun tanı koymak açısından yetersiz olması halinde
- Gerek ilaç tedavisi altında gerekse tedavisiz takip edilirken nodüllerde büyüme olması halinde
- İğne biyopsisi kanser tanısı koymamış olsa bile uzman hekimin klinik değerlendirmeleri sonucunda kanser şüphesi devam etmekte ise


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!