Tiroid nodülleri ve biyopsisi

Tiroid nodülleri ve biyopsisi

Tiroid bezi boynumuzun ortasında kelebek şeklinde bir organdır. Vücudumuzun orkestra şefi kabul edilebilir. Tiroid bezi ultrasonografi ile çok iyi bir şekilde görüntülenebilir. Bu görüntülemenin Radyoloji uzmanları tarafından yapılması gerekir.

Toplumda 2 kişiden birinde hatta biraz daha yüksek oranda tiroid bezi içerisinde nodül dediğimiz, beze olarak kabul edebileceğimiz, anormal görüntüler olabilir. Bu nodüller yeterli büyüklüğe ulaşırsa elle muayenede de fark edilebilir. Ancak günümüzde çoğu nodül elle muayenede fark edilecek büyüklüğe gelmeden yakalanmaktadır.

Tiroid bezinde nodül çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu nodüllerin yaklaşık %95 i iyi huylu sıradan nodüllerdir ve çok büyük boyutlara ulaşıp tiroid bez komşuluğundaki damarlara baskı uygulamadıkça ameliyat gerektirmez.

Nodülün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu anlamak için nodül içerisinden ince bir iğne ile hücre örnekleri almak gerekir. Bu işlemin adı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisidir. İİAB şeklinde kısaltılır.

Halk arasında iğne biyopsisi olarak da adlandırılır. İnce iğne ile alınan hücre grupları mikroskop altında incelenmek üzere Patoloji uzmanına teslim edilir. Patoloji uzmanı özel boyalar kullanarak hücreleri boyar ve inceler. Eğer biyopside kanser şüphesi uyandıran bulgular varsa ameliyat önerilir.

Hangi nodüllere biyopsi yapılmalıdır? Tecrübeli Radyoloji uzmanının şüphe duyduğu tim nodüllere biyopsi yapılmalıdır. Ayrıca bu konu hakkında uluslararası çok saygın derneklerin yayınladığı rehberler vardır. Bu rehberler çerçevesinde karar verilmelidir. 

Ülkemizde devlet, üniversite ve özel hastanelerde yapılan incelemelerin çoğunluğunda gereken vakit ayrılamamaktadır. Bunun sonucunda da yapılan inceleme olması gerektiği gibi detaylı olamamaktadır.

Bir çok Radyoloji uzmanı bu nedenle ya biyopsi konusunda görüş bildirmemekte ya da her nodüle biyopsi önermektedir. Bunun en önemli sakıncası biyopsi işlemi sonrasında oluşabilecek yan etkilerdir. Ayrıca alınan hücre örneklerini inceleyen Patoloji uzmanının da arada kaldığı karar veremediği durumlar sıkça karşımıza çıkabilmektedir. Hem Radyoloji de hem Patoloji de olan bu yoğunluk sonucu aslında en baştan biyopsi gerekmeyen sıradan bir nodülü olan hasta kendini ameliyat masasında bulmaktadır.

Tiroid ultrasonografisi yeterli vakti ayırabilecek, tecrübeli hekimlerce yapılmalıdır. Radyoloji uzmanı nodüle biyopsi gerekip gerekmediğini net bir şekilde yazmalıdır. Biyopsiyi Radyoloji uzmanı yapmalıdır ve biyopsi esnasında alınan hücre örneklerini inceleyecek olan Patoloji uzmanı da hazır bulunmalıdır. Birçok hastanede yapılan biyopsilerin sonucu ‘yetersiz hücre’ şeklinde gelmektedir.

Patoloji uzmanı biyopsi esnasından hazır bulunduğunda mikroskop altında hemen inceleyerek hücre miktarının yeterli olup olmadığına karar vermelidir.

Yeterli özen gösterilmeden yapılan tiroid ultrasonografisi sizin gereksiz yere ameliyat olmanıza bile sebep olabilir. Yok yere tiroid bezinizi yani vücudunuzun orkestra şefini kaybedebilirsiniz.

Bu makale 10 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Ersen Alp Özbalcı

Uzm. Dr. Ersen Alp ÖZBALCI, 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Tıp doktoru olduktan sonra 13 yıl boyunca Acil Servis Hekimliği görevi yapmış ve 2006 yılında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Radyoloji ihtisasına başlamış ve 2010 yılında Radyoloji uzmanı olmuştur. 2012 - 2014 Yılları arasında İzmir ve İstanbul'da bir çok görüntüleme merkezi ve özel hastanelerde görev almış olan Uzm. Dr. Ersen Alp ÖZBALCI, 2012 yılında Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik belgesini, 2017 yılında da Avrupa Radyoloji Diploması belgelerinin sahibi olmuştur. Uzm. Dr. Ersen Alp ÖZBALCI, mesleki çalışmalarına İstanbul'da bulunan özel muayenehanesi'nde devam etmektedir. ...

Etiketler
Tiroid bezi
Uzm. Dr. Ersen Alp Özbalcı
Uzm. Dr. Ersen Alp Özbalcı
İstanbul - Radyoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube