Tiroid bezi boynumuzun ortasında kelebek şeklinde bir organdır. Vücudumuzun orkestra şefi kabul edilebilir. Tiroid bezi ultrasonografi ile çok iyi bir şekilde görüntülenebilir. Bu görüntülemenin Radyoloji uzmanları tarafından yapılması gerekir.

Toplumda 2 kişiden birinde hatta biraz daha yüksek oranda tiroid bezi içerisinde nodül dediğimiz, beze olarak kabul edebileceğimiz, anormal görüntüler olabilir. Bu nodüller yeterli büyüklüğe ulaşırsa elle muayenede de fark edilebilir. Ancak günümüzde çoğu nodül elle muayenede fark edilecek büyüklüğe gelmeden yakalanmaktadır.

Tiroid bezinde nodül çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu nodüllerin yaklaşık %95 i iyi huylu sıradan nodüllerdir ve çok büyük boyutlara ulaşıp tiroid bez komşuluğundaki damarlara baskı uygulamadıkça ameliyat gerektirmez.

Nodülün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu anlamak için nodül içerisinden ince bir iğne ile hücre örnekleri almak gerekir. Bu işlemin adı İnce İğne Aspirasyon Biyopsisidir. İİAB şeklinde kısaltılır.

Halk arasında iğne biyopsisi olarak da adlandırılır. İnce iğne ile alınan hücre grupları mikroskop altında incelenmek üzere Patoloji uzmanına teslim edilir. Patoloji uzmanı özel boyalar kullanarak hücreleri boyar ve inceler. Eğer biyopside kanser şüphesi uyandıran bulgular varsa ameliyat önerilir.

Hangi nodüllere biyopsi yapılmalıdır? Tecrübeli Radyoloji uzmanının şüphe duyduğu tim nodüllere biyopsi yapılmalıdır. Ayrıca bu konu hakkında uluslararası çok saygın derneklerin yayınladığı rehberler vardır. Bu rehberler çerçevesinde karar verilmelidir.

Ülkemizde devlet, üniversite ve özel hastanelerde yapılan incelemelerin çoğunluğunda gereken vakit ayrılamamaktadır. Bunun sonucunda da yapılan inceleme olması gerektiği gibi detaylı olamamaktadır.

Bir çok Radyoloji uzmanı bu nedenle ya biyopsi konusunda görüş bildirmemekte ya da her nodüle biyopsi önermektedir. Bunun en önemli sakıncası biyopsi işlemi sonrasında oluşabilecek yan etkilerdir. Ayrıca alınan hücre örneklerini inceleyen Patoloji uzmanının da arada kaldığı karar veremediği durumlar sıkça karşımıza çıkabilmektedir. Hem Radyoloji de hem Patoloji de olan bu yoğunluk sonucu aslında en baştan biyopsi gerekmeyen sıradan bir nodülü olan hasta kendini ameliyat masasında bulmaktadır.

Tiroid ultrasonografisi yeterli vakti ayırabilecek, tecrübeli hekimlerce yapılmalıdır. Radyoloji uzmanı nodüle biyopsi gerekip gerekmediğini net bir şekilde yazmalıdır. Biyopsiyi Radyoloji uzmanı yapmalıdır ve biyopsi esnasında alınan hücre örneklerini inceleyecek olan Patoloji uzmanı da hazır bulunmalıdır. Birçok hastanede yapılan biyopsilerin sonucu ‘yetersiz hücre’ şeklinde gelmektedir.

Patoloji uzmanı biyopsi esnasından hazır bulunduğunda mikroskop altında hemen inceleyerek hücre miktarının yeterli olup olmadığına karar vermelidir.

Yeterli özen gösterilmeden yapılan tiroid ultrasonografisi sizin gereksiz yere ameliyat olmanıza bile sebep olabilir. Yok yere tiroid bezinizi yani vücudunuzun orkestra şefini kaybedebilirsiniz.


İstanbul Radyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!