Tiroid nodülleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Tiroid nodülleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Tüm toplumda nodül görülme sıklığı muayene ile %3-7 arasında değişmektedir. Bu nodüllerin büyük bir bölümünün klinik önemi yoktur. Nodüllerin büyük bir bölümü elle muayene ile ele gelmez. Büyük bir bölümü küçük nodül olup, ultrason taraması sırasında tesadüfen belirlenir. Hangi nodüle hangi tetkikin yapılması gerektiğine karar verilerek nodüller incelenir. Tiroit nodülü görülme oranı kadınlarda erkeklerden 4 kat fazladır ve yaş ilerledikçe bu sıklık artar.  

Tiroit nodüllerinde kanser oranı, risk faktörlerine bağlı olarak %5-15 arasındadır. Erkeklerde kanser riski daha yüksektir. Kanser olasılığı yönünden tek nodül ile çoklu nodül arasında belirgin bir fark yoktur. Tiroit nodülü belirlendiğinde tiroit hormonlarına bakılarak tiroit fonksiyonu belirlenir. Sonraki adım ultrasonografi ile nodüllerin değerlendirilmesi ve kuşkulu nodül varsa iğne biyopsisinin yapılmasıdır. Tiroit nodüllerinin incelenmesinde ultrasonografi ve iğne biyopsisi en değerli ve en güvenilir tetkiklerdir.

Description: THYROİD NODULE ile ilgili görsel sonucu

Description: \\oknfilesrv\kullanici\abdulcabbar.kartal\Desktop\Adsız.png

USG ile tiroit nodüllerinin görünümü

Tiroit Nodülü Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Tiroit nodülünün gelişmesi için bilinen risk faktörleri olarak ileri yaş, kadın cinsiyet, iyot eksikliği, baş veya boyun bölgesine düşük dozda radyasyon uygulanması ve TSH reseptör gen mutasyonları gibi sebepler saymak mümkündür. Fakat bu risk etmenleri olmadan da tiroitte nodül gelişebilir.

Tiroit Nodülünde Kanser Düşündüren Bulgular Nelerdir?

Belirlenen tiroit nodüllerinde bir takım özelliklerin olması durumunda nodülden kanser gelişmesi ihtimali artar. Bu özellikler şöyle sıralanabilir: İleri yaş ve özellikle erkek cinsiyet, çocukluk ve gençlik çağı, nodül çapının hızla büyümesi (ağrı ile birlikte olursa nodül içine kanama düşünülür), yakın zamanda ortaya çıkan nodül, ailede medüller kanser öyküsü, ailede papiller tiroid kanseri öyküsü, baş ve boyuna yönelik radyoterapi öyküsü, sert, yerinden oynamayan nodül, sonradan oluşan ses kısıklığı, boyunda tiroid nodülüne ek olarak lenf bezlerinde şişme ve büyüme.

Tiroit Nodüllerinde Ne Zaman Ameliyat Yapılmalıdır?

Tiroit bezinde nodül saptanan her hasta ameliyat edilmez. Ameliyat kararı vermek için çeşitli bulgu ve belirtilerin olması gerekir. İğne biyopsisinde kanser veya kanser kuşkusu, büyük nodüllerden oluşan guatr ve bu guatrın bası yapması, estetik kusur oluşturması, nodüllerden fazla hormon salgılanarak hipertiroidi (zehirli guatr) oluşması durumlarında hastanın ameliyat edilmesi gerekir. Nodüllü guatr hastalarında ameliyatta iki taraflı tiroit bezi çıkarılır yani total tiroidektomi yapılır. Her hasta detaylı olarak incelenip daha sonra ameliyat kararının verilmesi gerekir.

Bu makale 28 Aralık 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal

Doç. Dr. Abdulcabbar KARTAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak Tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  tamamlayıp Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Tıbbi ilgi alanları ve çalışma alanları: Böbrek Nakli, İleri Laparoskopik Cerrahi, Cerrahi Endoskopi, Obezite Cerrahisi (Botox, İntragastrik Balon, Sleeve, Bypass) Laparoskopik Fıtık Cerrahisi (TAP, TEPP, Ventral Herni), Laparoskopik ve Açık Kolorektal Cerrahi, Laparoskopik ve Açık Mide Kanseri Cerrahisi, Periampuller Tümör Ve Kalp Cerrahisi Benign Perianal Hastalık Cerrahisi'dir. Türk Cerrahi Derneği (TCD),Türkiye Travma ve Acil Cerrahi Derneği,Türk Kolorektal Cerrahi Derneği, Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'ne üyeliği bulunmaktadır. Birçok Ulusal ...

Etiketler
Tiroid bezi
Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal
Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal
Kocaeli - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube