Tırnakta renk değişikliği ve kalınlaşma özellikle orta yaş kadın hastalarda sık görülen bir şikayettir. Bunların değişik nedenleri olabilir. Özellikle şeker hastaları ya da dolaşım bozuklukları olan hastalarda sık görülmekte beraber tüm olgularda otomatik şekilde hap ve losyon kullanmak maalesef her zaman çözüm olmamaktadır.

Pek çok hasta aylarca mantar ilaçları kullanmakta, ayda bir kan vererek karaciğer fonksiyon testleri yaptırmakta ama şikayet ettikleri tırnakta gelişen kalınlaşma ve renk değişikliği bir türlü düzelmemektedir.

Bu uygulamanın hastalar ve toplum için maliyeti ve neden olduğu sıkıntı açıktır.

Bu kalınlaşma bazı durumlarda tırnak körvünün içe doğru çok fazla dönmesine ve tırnak batmasına da neden olabilmektedir. Maalesef iyi niyetli güzellik ve kozmetik amaçlı tırnak uygulamaları da bazen bu mantar enfeksiyonlarından sorumlu olabilmektedir.

Bu şikayetle bize başvuran hastaların % 99 unda MALDI-TOF tekniği ile yapılan mantar tiplendirmesinde dermatofit dışı küf mantarlarının asıl sorumlu olduğu saptanmıştır. Bu mantarlar sistemik tedavilere yanıt vermeyebilmekte olduğundan, biz genellikle keratolitik etkili karışım losyonlarla birkaç ay tırnak iç yüzüne uygulama yapılmasını önermekteyiz.

Tırnak kalınlaşması özellikle bizim ülkemizde sıklıkla mantar enfeksiyonuna bağlı olmakla beraber, ezbere hap kullanmak sorunu her zaman çözmemekte ve dolayısıyla giderek gereksiz görünmektedir. Ayrıca bu uygulamalar şikayetleri düzeltmemekte, zaman içinde enfeksiyonun diğer tırnaklara da yayılmasına da neden olabilmektedir.

Tırnakta renk değişikliği ya da kalınlaşma olduğunda, mantar enfeksiyonunun bulunduğundan ve mantar tipinden emin olarak uygun tedaviyi planlamak, ezbere hap, kalem ya da losyon kullanmaktan daha güvenli gözükmektedir.


Ankara Dermatolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!