Testis biyopsisi

Testis biyopsisi

TESTİS BİYOPSİSİ
Testisten parça alma (biyopsi) işlemi ejakülatta (menide) sperm yokluğunda (azospermi) uygulanmaktadır. Azospermi, tüm erkeklerin yaklaşık % 1 'inde ve çocuk sahibi olamayan (infertil) erkeklerin ise % 10-15'inde gözlenmektedir
 Hastalığın nedenleri:
Azospermiye yol açan nedenler arasında testiste travma, infeksiyon, yüksek ısı, radyasyon veya testise zararlı maddelere maruz kalma, testisin normal yerinde olmaması(inmemiştestis), testis torsiyonu (damarlarının kendi etrafında dönmesi), bazı genetik nedenler, geçirilmiş cerrahi operasyonlar, testis kanserleri, varikosel, karaciğer veya böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıklar ile günümüzde hala açıklanamayan bazı nedenlere bağlı olabilir. Bu sayılan nedenlere bağlı non-obstrüktif tipte azospermi oluşmaktadır. Testisten başlayarak, epididim, vaz deferens veya ejakülatör kanallarda gelişebilecek patolojilere bağlıda meni kanallarında tıkanıklıklar gözlenir. Bu grup daha az gözlenmektedir ve obstrüktif tipte azospermi olarak adlandırılır
Tanıyı sağlamada veya ulaşmada kullanılan girişim veya tetkikler:
Hastanın fizik bakısıyapılarak sekonder seks karakterleri olarak adlandırılan ses, vücut kıl ve yağ dağılımı gibi özellikler değerlendirilir. Testislerin skrotumda yerleşimi, kıvamı, boyutu değerlendirilir, testisin hemen üstünde epididim bezi, vaz deferens varlığıve varikosel muayenesi yapılır. Rektal tuşe ile de prostat ve seminal veziküle ait bozukluklar belirlenebilir. Tanıyısağlamada 3-5 günlük cinsel perhiz ile sperm testi yapılır. Azospermi tanısıalan olgularda ultrasonografi, fizik bakıda saptanamayan testislerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Yine bu amaçla laparoskopik girişimlerden de yararlanılabilir. Azospermiye yol açan genetik nedenlerin incelenmesinde Y kromozonuna ait incelemeler, karyotip analizi ve edinsel vaz deferenslerin yokluğunda kistik fibroz hastalığına ait gen analizi yapılmalıdır. Genetik bozukluk sapatanan çiftlerde mutlaka genetik danışmanlık verilmelidir
Hastalığın tedavi endikasyonları:
Tanısal amaçlıyapılan testis biyopsi işlemi ile testiküler yetmezlik/ obstrüktif azospermi ayırıcı tanısı yapılabilir. Tedavi amaçlı yapılan biyopsiler sonrasıise testisten canlısperm elde ederek bunun ICSI (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu), diğer deyişle tüp bebek yöntemlerinde kullanılması söz konusudur.

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu

Doç. Dr. Basri ÇAKIROĞLU, 1969 yılında Samsun’da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1994 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve 2002 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur.

Samsun Ayvacık Sağlık Ocağı, Samsun Çarşamba Sağlık Ocağı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde görev yapmış olan Doç. Dr. Basri ÇAKIROĞLU, mesleki çalışmalarına Hisar Intercontinental Hospital'da devam etmektedir. Ayrıca kendisiiyi derecede İngilizce bilmekte olup birçok mesleki derneğe üyedir.

Etiketler
Azospermi
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube