Terleme; vücudumuzun iç ve dış uyaranlara karşı cevabı sonucu gelişen fizyolojik bir süreçtir. Vucüt ısısı arttığında uyarılan ter bezleri yoluyla cilt üzerinde serinletici etkisi olan sıvı salınır. İnsan vücudunda 1,5- 4 milyon arasında bulunan ter bezleri özellikle yüz-koltuk altı -avuç içi ve ayak tabanında daha yoğun olarak bulunur.

Aşırı terleme (Hiperhidrozis) ise fizyolojik gereksinimin daha üstünde olan patolojik terleme olayıdır. İki şekilde ortaya çıkar;

Fokal Hiperhidrozis: Nedeni bilinmemektedir (idyopatik). Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normaldir. El-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir. Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Gece terlemesi yoktur.

Primer fokal hiperhidrozis tanısı:

1. Altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme

2. Ailesel benzer şikayet öyküsü olması

3. Başlama yaşını 25’ten küçük olması

4. Bilateral ve simetrik terleme

5. Haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması

6. Terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması

7. Terlemenin uyku sırasında kaybolması

Yaygın Hiperhidrozis: Erişkin yaşlarda başlar ve gece de terleme gözlenir. Altta yatan hastalığa bağlı olarak gelişen aşırı terlemedir. Bu hastalıklar;

-Enfeksiyonlar

-Endokrin bozukluklar (hipertansiyon,hipertiroidizm,hiperpituitarizm, Diabetes Mellitus, menapoz, hamilelik, Feokromasitoma vb.)

-Nörolojik bozukluklar (Parkinson hastalığı, omurga yaralanması vb.)

-İlaçlar (antidepresanlar, antiemetikler vb.)

-Malign hastalıklar (Hodgkin hastalığı, myeloproliferatif sendromlar)

-Kardiyovasküler hastalıklar (kalp yetmezliği, şok vb)

-Zehirlenmeler

-Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı

Tedavi: Yaygın hiperhidroziste; altta yatan hastalığa yönelik tedavi planlanır. Fokal aşırı terleme de ise hastanın şikayetlerine ve hastalığın şiddetine göre uygulanabilen medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur.

Cerrahi dışı; Lokal tedaviler (Alüminyum klorid içeren kremler, Botulinum toksini, Glikoprilat, İyontoforez, VASER ultrason) ve Sistemik tedaviler (Antikolinerjikler, Trisklik antidepresanlar, Kalsiyum kanal blokerleri, Beta blokerler)

Cerrahi Tedavi: Torakotomi ile torakal sempatektomi ve

Endoskopik torakal sempatektomi

(ETS)

Açık ameliyata göre endoskopik cerrahide, kanama, ağrı, cerrahi kesi izi ve yatış süresi daha kısa olmaktadır. Aynı seansta iki taraflı olarak yapılması ise en büyük avantajıdır. Hasta aynı gün içinde taburcu olabilmektedir.

Operasyon sonrası olası komplikasyonlar: Pnömotoraks/hemotoraks, göz kapağında düşüklük, şilotoraks, atelektazi, aşırı kuruluk, bradikardi, kompansatuar hiperhidrozis.


Ankara Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!