Sünnet

Sünnet

Sünnet

Sünnet hakkında bilmeniz gerekenler:

Sünnet, glans penisi (penisin baş kısmını) örten prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Tedaviye yanıt vermeyen fimozis (sünnet derisi yapışıklığı), sık idrar yolu

enfeksiyonu geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve balanit (penis başı enfeksiyonu) varlığında planlanarak, parafimozis (sünnet derisinin geri çekilmesi ve yerine getirilememesi durumunda kanlanmanın bozulması) varlığında ise acilen yapılması gereklidir. Ancak ülkemizde de olduğu gibi çoğu zaman sünnet dini ve sosyokültürel sebeplerden ötürü yapılır.

Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı:

Bu operasyon lokal olarak bir doktor tarafından veya genel anestezi altında, bir Çocuk cerrahisi uzmanı tarafından ameliyathanede gerçekleştirilecektir. İşlem genellikle uygulama yapılacak bölgenin temizliği ile başlar. Penis ucunu çepeçevre saran sünnet derisi cerrahi olarak (makas veya bistüri ile) kesilir, mukoza denilen penisin iç derisi de yaklaşık 3-10 mm kalacak şekilde çepeçevre kesildikten sonra geride kalan deri penisin mukozasına emilebilen dikişlerle dikilir veya bazı steril kimyasal yapıştırıcılarla yapıştırılır.  

İşlemin tahmini süresi ve başarı oranı: Ameliyatın süresi normal şartlar altında 10-30 dakika arasında olup ameliyatın seyrine ve hasta faktörlerine bağlı olarak bu süre değişebilir. İşlemin başarısı fazla olan sünnet derisinin çıkarılması olarak kabul edilir ve başarısı % 95-100 arasında değişmektedir.

İşlemden beklenen faydalar: Sünnetin faydaları; sürekli penis ucu temizliği sağlaması, cinsel ilişkiyle bulaşan sifiliz, gonore, herpes ve AIDS gibi hastalıkların bulaşımının engellemesi ve bu hastalıkların yayılımını önlemesi, penis başı ve rahim ağzı kanserlerinden korumasıdır.

Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler:

Bu tedaviyi almayı reddedebilirsiniz. Bu tedaviyi almak isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz takdirde size

uygulanan tedavide ya da bundan sonra kliniğimizde size karşı davranışlarımızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sünnet olmayı gerektiren olası risk faktörleri varsa (sünnet derisi enfeksiyonu gibi) ilerleyebilir, deri altı apsesi oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir, nadir de olsa penis kanseri gelişebilir.

 

 

İşlemin muhtemel komplikasyonları

Bu hastalığın cerrahi tedavisi sırasında ve sonrasında hayati risk oluşturacak komplikasyonlar beklenmemektedir.  Ancak çok nadirde olsa aşağıdaki durumlar olasıdır.

Genel Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar:

 1. Atelektazi: Akciğerlerde küçük alanlarda sönme oluşabilir, bunlar akciğer enfeksiyonu riskini arttırabilir. Bu durum antibiotik tedavisi ve fizyoterapi gerektirebilir.
 2. Entübasyon zorluğu ve trakeostomi gerekliliği: Anestezi için ağızdan nefes borusuna yerleştirilmesi gereken tüp yerleştirilemez ise zorunlu kalındığında boğazın ön kısmından yapılan kesi ile bu tüpün yerleştirilmesi (trakeostomi) gerekebilir. Bu tüpün ameliyattan sonra da bir süre kalması gerekebilir ve bu tüp ile ilgili bazı sorunlar zamanla gelişebilir.
 3. Hem lokal hem de genel anestezi bir takım genel riskler taşımaktadır. Genel anestezi ya da sedasyonun (sakinleştirme) her çeşidinin çok nadirde olsa bazı komplikasyonlara  (olumsuz sonuç) yol açma olasılığı vardır.

Ameliyata ait komplikasyonlar:

 1. Kanama: en sık görülen komplikasyonlardan biridir. Genellikle küçük kanamalar şeklindedir ve kanayan yerin baskılanması veya bölgeye yapılan lokal tedavilerle kontrol edilebilir. Aşırı kanamalar %0,6 oranında görülür ve dikilerek tedavi edilebilir. Aspirin almış veya kanama bozukluğu olan olgularda yapılmış sünnetlerde kanama riski daha fazla olduğu görülmektedir.
 2. Enfeksiyon: Sıklığı %0,2-0,4 arasında değişmektedir. Antibiyotik tedavisine iyi yanıt verir..
 3. Kötü kozmetik görünüm: Sünnet derisinin yetersiz kesilmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, penis derisinin aşırı kesilmesi de deri açısından penisin çıplak kalmasına yol açar. Penis gövdesinden aşırı deri eksizyonuna bağlı gömülü ya da çadır penis ortaya çıkabilir. Penis gövde derisinin aşırı kesilmesi ile birlikte sünnet iç derisinin yetersiz kesilmesi sonucu kontraktür gelişir ve bu olgularda sekonder fimozis adı verilen durum gelişebilir.
 4. Penil amputasyon: Sünnete bağlı amputasyon nadiren görülür, ancak glans ucunun kesilmesi nadir değildir. Özellikle klemple yapılan geleneksel sünnetlerde sık görülür. Glans ucunun kesilmesi konservatif tedavi edilirken, amputasyon için reimplantasyon gerekir.
 5. İdrar retansiyonu: Sünnet sonrası sıkı bandaja bağlı idrar yollarında tıkanmaya ve yol açabilir. Daha büyük çoçuklarda ağrı ve korku üriner retansiyona yol açabilir.
 6. Psikolojik bozukluklar: Özellikle 3-6 yaş arası ve/veya uygun olmayan koşullarda yapılan sünnetlerden sonra sıklıkla oluşur.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri:

Özellikle ilk bir hafta aşırı aktivitelerden ve penis bölgesine doğrudan bir travmaya neden olabilecek hareketlerden kaçınılmalıdır.  Sonrasında hastanın yaşam tarzında herhangi bir kısıtlama ve değişiklik yapmasına gerek yoktur. 

İşlem sonrası kullanılacak ilaçlar ve önemli özellikler:

Sünnet sonrası penis sargısı genellikle ikinci günde çıkartılır. Lokal anestezi yapılmış olsa da doktorunuz size ağrı kesici olarak nonsteroid antiinflamatuar veya parasetamol grubu ağrı kesici ilaçlar verebilir. Ayrıca sargının açılmasından sonra kullanılacak lokal uygulanan krem ve pomadlar verebilir. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Sünnetten bir hafta sonra hekim kontrolü gerekmektedir.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbî yardıma nasıl ulaşabileceği: Acil durumda ve mesai saatleri dışında kliniğimizin acil servisine müracaat edilebilir.

 

*Hastaya ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araştırmalarda yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir.

*Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarınızdan hasta hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla klinik bilgiler gözden geçirilebilir. Araştırma sonuçları hasta gizliliğini koruduğu sürece medikal literatürde yayınlanabilir. Böyle bir çalışmaya katılmayı kabul etmeyebilirsiniz, bu durumda herhangi bir şekilde tedavi olumsuz yönde etkilenmeyecektir.

 *Fotoğraf/İzleyiciler: Yapılacak ameliyat, vücudun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanabilir ya da video kaydına alınabilir. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat esnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemciler alınabilir.

 

 

 

 

SÜNNET hakkında kısa Notlar:

 • Sünnet derisi altında enfeksiyon vardır. Sünnet derisi tam açılamamakta ve beyaz renkli akıntı olmaktadır..

SÜNNET

 • Lokal ( Bölgesel ) anestezi uygulanır.
 • Anestezi sağlandıktan sonra operasyon bölgesi temizlenir ve steril hale getirilir, penisin ucunda, idrar çıkış deliğini kapatan ve o bölgede kapalı boşluk oluşturan cilt katlantısının kesilerek alınmasıdır. Kanamalar durdurulduktan sonra Kalan kısımlar birleştirilip sütüre edilir.  

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?:

 • Sünnet derisi enfeksiyonu ilerleyebilir. Deri altı apse oluşabilir. Sık enfeksiyona bağlı nadir de olsa penis kanseri gelişebilir. İleri cerrahi ve medikal tedaviler gerekebilir.

       •     Tedaviye yanıt vermeyen fimozis (sünnet derisi yapışıklığı), sık idrar yolu enfeksiyonu  

              geçirilmesi, vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden böbreğe geri kaçışı), işeme bozukluğu ve

              balanit (penis başı enfeksiyonu) varlığında planlanarak, parafimozis (sünnet derisinin geri

              çekilmesi ve yerine getirilememesi durumunda kanlanmanın bozulması) varlığında ise acilen

              yapılması gereklidir.

       •    İşlemin başarısı fazla olan sünnet derisinin çıkarılması olarak kabul edilir. İşlemin başarısı %

             95-100 arasında değişmektedir.

Bu Operasyonun taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar mevcut olup bunlar aşağıda belirtilmiştir.

KOMPLİKASYONLAR

 • Operasyonun sonrası işlemin uygulandığı bölgede ödem ve kanama olabilir. Bu durumda ek tedavi uygulanabilir ( < % 0,1).
 • Anestezi bölgesinde ödem ve morluk oluşursa , zamanla kaybolacaktır.
 • Enfeksiyon ( Çok nadir ) gelişebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Bu makale 25 Ağustos 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Rıza Alem

 

 

Etiketler
sünnet
Dr. Rıza Alem
Dr. Rıza Alem
İstanbul - Pratisyen Hekimlik
Facebook Twitter Instagram Youtube