Sosyal duygusal öğrenme (SEL), çocukların ve yetişkinlerin duyguları anlamak ve yönetmek, hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak, başkaları için empati hissetmek ve göstermek, olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek, sorumlu kararlar vermek için gerekli bilgi, tutum ve becerileri edindikleri ve etkili bir şekilde uyguladıkları süreçtir. Sosyal duygusal öğrenme eğitimin ve insan gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal ve duygusal gelişim sağlıklı bireylere ve toplumlara yol açar.

Sosyal ve duygusal yeterlilikler öğretilebilir, modellenebilir ve uygulanabilir. Okulda ve yaşamda başarı için önemli olan olumlu sonuçlarına yol açabilir

SOSYAL- DUYGUSAL ÖĞRENMENİN 5 TEMEL BİLEŞENİ

Öz farkındalık, bireysel duygularımızı ve duygularımızı tanımanın yanı sıra bunları doğru ve üretken bir şekilde ifade etme yeteneğimizdir. Örneğin, güçlü bir öz farkındalığa sahipsek, stresli olduğumuzda ve kızgın olduğumuzda nasıl hissettiğimizi kolayca ayırt edebiliriz.

Özyönetim, duygularımızı, özellikle zor olanları başarıyla yönetme ve düzenleme kapasitemizdir. Örneğin, stresli olduğumuzda, belirli bir dizi yönetim stratejisi veya başa çıkma teknikleri kullanıyor muyuz? Bu stratejiler ve teknikler, günlerimize devam edebilmemiz için bizi sakinleştirmeye yardımcı oluyor mu, yoksa stresimizin bizi raydan çıkarmasına izin mi veriyoruz?

Sosyal farkındalık, başkalarının düşüncelerini, duygularını ve bakış açılarını takdir etme kapasitemizdir. Kendimizi "başkasının yerine koyma" ve onlarla gerçekten empati kurma becerimizdir. Sosyal farkındalık aynı zamanda sosyal ve etik normları anlamayı ve bunlara saygı duymayı da içerir. Bunları başarma becerimizi geliştirdiğimizde, topluluklarımızla daha güçlü bağlantılar kurabiliriz.

İlişki becerileri, başkalarıyla ilişki kurma ve sürdürme yeteneğimizi içerir. Bu, iletişim kurma, anlaşmazlıklara aracılık etme ve ekipler halinde başarılı bir şekilde çalışma becerimizi içerir. Bu becerilerin yıkıcı ilişkiler yerine sağlıklı ve anlamlı ilişkilere yol açması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Sorumlu karar verme, olumlu seçimler yapma yeteneğimizdir. Seçimler yaparken, seçimlerinizin hem kişisel yaşamınız hem de başkaları üzerinde yaratabileceği sonuçlar hakkında düşünmelisiniz. Sorumlu kararlar, kişisel inançlarınızın yanı sıra sosyal ve etik normlar hakkında düşünmenizi gerektirir.

İdeal Sosyal Duygusal Beceriler

Empati duygusu sergilemek

Olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek

Dürtüsel davranışların kontrolü

Duyguları tanımlamak

Esneklik gösterebilmek

Bağımsız çalışmak

Farklılıkları anlamak

Kimlik duygusu geliştirmek

Benlik duygusuna sahip olmak

İşbirlikçi becerilerin güçlendirilmesi

Daha derin bir bağımsızlık ve bireysellik duygusu

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

Sosyal durumlarda uygun davranış

Kişilerarası çatışmaların daha iyi ele alınması

Eylemlerin sorumluluğu

Uygun siber davranış

Sorumlu bir bağımsızlık

Olumlu akran grubuna kabul

Kendi kararlarını vermede kendine güven

İlişkilerdeki sorunların uygun şekilde ele alınması

Çelişkili ve beklenmedik duygulara uygun tepkiler

Kendini kabul etme

Daha geniş bir sosyal dünyaya uyum


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!