Rinoplasti nedir? Bu ameliyatların amacı nedir?

Rinoplasti, burnun yüzle uyumlu görünümünü sağlamak için gerekli tüm düzeltmelerin yapıldığı ameliyatın adıdır.

Başarılı bir rinoplasti ameliyatında hasta için hangi koşulların sağlanmış olması gerekir?

Hastalara yapılan bu kapsamlı ameliyatta yüzüyle uyumlu doğal-güzel görünümü sağlarken içinde mevcut problemleri de düzeltmek gerekir. Hastaların güzel bir buruna ulaşıp da nefes almaları sorun olursa hayat konforu bozulacak ve mutsuz olacaklardır. Ameliyat öncesi burun dış ve iç anatomisinin ayrıntılı analizi ve ameliyat sırasında alınacak bazı önlemlerle bu sorunlar oluşmayacak varsada çözülecektir. Sonuç olarak burun iç ve dış yapılarıyla bir bütündür, hava yolundaki ve/ veya dış görünümüdeki sorunlar aynı anda değerlendirilip çözümlenmelidir.

Kaç türlü rinoplasti vardır?

Bu ameliyatı bizler açık veya kapalı teknik olarak sınıflandırıyoruz. Burada önemli olan bazı durumlarda kapalı teknikle yapılamayacağını, bazı durumlarda da açık tekniğe gerek olmadığıdır. Ben kendi pratiğimde açık tekniği tercih ediyorum bunun en önemli nedeni kemikleri şekillendirmek için kullandığım NSK Surg 3 cihazıdır, bu cihazın rahatça manipülasyonu için gerekmektedir. İkincisi de 2000’ li yıllarda kapalı teknik yapmaktaydım, sonrasında yavaş yavaş açık teknik rinoplasti ameliyatlalarına başladım ve devam ettim. Kapalı teknik yaptığım hastalar genellikle minimal bir girişim gerektiren revizyon vakalarımdır.

Rinoplasti olurken, Kulak Burun Boğaz cerrahisi uzmanı doktoru mu, yoksa estetik cerrahi uzmanı doktoru mu müdahale eder?

Avrupa ve ABD’ de fasial plastikle ilgili konuları çalışan cerrahların yarısından çoğu Kulak Burun Boğaz – Baş Boyun cerrahlarıdır. Bizim ülkemizde de bu tartışmalar oldukça azalmıştır. Rinoplasti ameliyatında da hasta referansı oldukça önemlidir, hastalar genellikle iyi sonuç aldıkları hastaların doktorlarına gitmektedirler. Sonuçta burunla ilgili iç ve dış anatomiye hakim, yeterli bilgi ve tecrübeye sahib olan donanımlı her cerrah bu ameliyatı rahatlıkla yapabilir.

Rinoplasti kimlere uygulanabilir ve hangi durumlarda gereklidir?

Rinoplasti ameliyatları, burun dışında mevcut şekil bozukluklarının (yüksek hamp, iri burun, eğri burun, sivri-dar burun, burun deliklerinin eşit olmaması, geniş olması, daha önce başarısız sonuç alınan burunlar, doğuştan var olan anomalilerde, travmalara bağlı gelişen durumlarda vs…) kişiye verdiği rahatsızlıktan dolayı uygulanabilir. Hastaların bir kısmı da estetik kaygı taşımamalarına rağmen nefes alamadıklarından yakınırlar. Bu hastalar burun dış yapısındaki bozuklukları içininde hava geçişi koridorunu bozmaktadır. Bu durumda da her iki sorunu aynı anda çözmek için rinoplasti gerekir bu ameliyatın adı da septorinoplasti olacaktır.

Rinoplasti operasyanunun süresi ne kadardır?

Hastaların en sık sorduğu sorulardan biride budur. Ameliyat süresi hasta da mevcut patolojik durumun içeriğine bağlı olabileceği gibi anestezinin gidişatına ( özellikle tansiyon yüksekliğine engel olmak ) ve / veya cerrahın pratik yaklaşımına da bağlıdır. Burada iyi bir sonuç almak için cerrah süreyi düşünmez alacağı iyi sonucu düşünür. Benim kendi pratiğimde aktif çalıştığım ameliyat sürem ortalama 3 saat diyebilirim. Hastanın ameliyathaneye girip ameliyat hazırlıklarının yapılması, bittikten sonrada kendine gelene kadar anestezi gözetiminde kaldığı süre de eklendiğinde ortalama hastanın çıkışı 5 saati bulmaktadır.

Rinoplasti operasyon aşamaları nasıldır?

İlk olarak hastayla görüşme ve gerekli ameliyat hazırlıkların yapılması ortalama 1-2 gün sürmektedir. Hastanın burun içi ve dışının ayrıntılı muayenesi yapılır, arşiv için fotoğraflar çekilir bilgisayara yüklenir. Burun içiyle ilgili tüm detaylar not edilmeli gerekli görüntülemeler (Bilgisayarlı Tomografi) yapılmaktadır. Bu detaylar ameliyat sırasında kullanılmaktadır. Özellikle burnun 6 karede görüntüsü bir monitörde sürekli geçmekte ve gerektiğinde ara ara izlenmektedir. Hasta anestezi bölümünce değerlendirilir, ameliyata engel durum olup olmadığı tespit edilir. Bu hazırlıklardan sonra hasta ameliyata alınmaktadır. Ameliyatın kendi içinde aşamaları vardır bunları özetleyecek olursam;

Hastaya pozisyon vermek steril örtülerle örtmek, burun sırtını çizmek, lokal anesteziklerin kanamayı önlemek için yapılması 10 dk beklenilir,

İnsizyon ve skletinizasyon dediğimiz burun sırtının ortaya konulması,

Burun içinin değerlendirilip konkaların radyofrekans (RF) ile küçültme,

Primer burun ucu işlemleri ( burun kanatlarının küçültülmesi)

e-kemik dorsumun redüksiyonu

Septuma ulaşma gerekli greftlerin alınması ve septumun düzeltilmesi

NSK surg 3 cihazın osteotomilerin tamamlanması,

Dorsumun yeniden düzenli bir şekilde oluşturulması

Tip dediğimiz burun ucunun düzeltilmesi dudak burun açısının oluşturulması,

Kapatma-atelleme aşamaları vardır.

Sonraki aşamalara gelirsek hasta 1 gece hastanede kalmaktadır. 1 hafta da evinde istirahat etmektedir. Bu sırada gerekli medikal tedaviler düzenlenmekte ve hastayla ihtiyaç durumunda doktoruna ulaşabileceği telefon numarası verilmektedir. Hastanın 7. gün ilk kontrolünde burun sırtındaki atellle burun içindeki silikon splint tamponları alınmaktadır. Ben kendiliğinden eriyen dikiş kullandığımdan dikiş almıyorum. Sonrasında burun 5 gün daha bandaşlanmakta, ikinci kontrolü postoperatif 12. günde yapılmaktadır. Hastalar daha sonra 1. , 3. 6.ay ve 1. yıl kontrollerine gelmektedirler.

Rinoplasti ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Bu ameliyattan sonra hastanın dikkat etmesi gereken en önemli husus travmalardan korumasıdır. Bu dönemde alınacak bir darbe ciddi kanamalara ve ağrıya hatta acil bir ameliyata sebep olabilir. Bandaşlar alındıktan sonra; 2 hafta spor yapmamasını, 1 ay boyunca havuza girmesini, 4-5 ay güneşte fazla kalmamasını, gözlük kullanıyorsa 4-5 ay takmamasını bu sırada lenslerle idare etmesini öneriyoruz.

Erkeklere ve kadınlara yapılan rinoplasti ameliyatları farklı mıdır?

Bu soruyu çok önemli buluyorum. Bazen erkek yüzde öyle burunlarla karşılaşıyoruzki gerçekten çok kalkık ve insanların dikkatini çekiyor. Burnun yüzle uyumlu olması gerekmektedir, ameliyatta yapılan gereksiz fazladan işlemler iyi olmayan sonuçlara neden olacaktır. Kadınlardaki burun dudak açısıyla erkekleri karşılaştırdığımızda, tip rotasyonunda 15-20 dereceye yakın fark vardır. Erkeklerde 90 dereceyi geçmiyoruz. Kadınlarda ise yüzün şekline göre 95-115 derece arasında bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu açılanma unutulmamalıdır. Kadınlarda daha çekici daha güzel bir görüntüye ulaşmak için tipte değişik işlemler yapılmaktadır. Sonuçta yüzle uyumlu nefes alan en güzel burnu yapmak amaçtır.

Ameliyat sonuçlarını olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

Bu sorunun cevabını kısaca birkaç başlık altında sıralayabiliriz;

Hasta faktörü; ilk defa ameliyat olacak bir hasta bizim için en uygun hastadır, bu hastalarda iyi sonuç almak çok daha kolaydır bunun yanında, hastanın burnundaki düzensizliğin komplike olması, tekrarlayan revizyon ameliyatları olması, burun derisinin ince veya kalın olması, travmaya bağlı gelişen deformasyon olması, burun içerisinde çok ciddi mukoza defektlerinin olması sonuçları az da olsa olumsuz etkilemektedir.

Daha da önemlisi hekimin tecrübesi öngörüsü prakik yaklaşımı sonuçları en çok etkileyen olumlu faktördür.

Yine ameliyathane şartları, ameliyatı kolaylaştıracak hastaya daha az zarar veren ileri teknoloji cihazlarının varlığı sonuçları olumlu etkileyecektir.

Rinoplasti olmayı düşünen kişilere tavsiyeniz nelerdir?

Rinoplasti operasyonu gereken hastalarımıza önerim özetle anlatacak olusak; bu ameliyatın nasıl olduğuyla ilgili yeterli bilgi edinmeli, iyi referansları olan doktor ve hastanelerde operasyonlarını olsunlar.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!