Bu bozuklukta ruhsal sıkıntılar bedensel belirtilerle kendini gösterir. Kişi sıkıntısını ifade edemediği ,söze dökemediği zaman farklı bir boşalım alanı gerekecektir ki bu alan genelde bedendir.

Bu tanı içinde hipokondriazis (hastalık hastalığı), ağrı bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu gibi hastalıklar yer alır.

Bazen sosyokültürel ve dini baskılar, kişinin bu baskıların altından kalkamaması, baş edememesi durumlarında birtakım bedensel belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin migren, mide barsak problemleri, cilt hastalıkları gibi. Bu bedensel belirtilerin tanımlanması, altında yatan psikolojik sıkıntıların anlaşılması tedaviyi kolaylaştırır. Bu sıkıntılarla baş edebilmeyi sağlamak için destekleyici görüşmeler ve dinamik yönelimli psikoterapi ruhsal sıkıntıların beden üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. İlaç tedavileri ve dinamik yaklaşımlı psikoterapinin kullanımı bu bozuklukların tedavisinde önemli yer tutar.

Bedensel belirtileri olan kişiler genellikle tıbbın başka branşlarına başvururlar. Yapılan tetkiklerde herhangi bir hastalık tespit edilmediği durumlarda klinisyenlerin aklına ruhsal sıkıntıların bedene yansıması yani somaoform bozukluklar gelmelidir. Psikiyatriye yönlendirilen hastalarla yapılan psikiyatrik görüşme ve muayenede bu belirtilerin psikiystrik kaynaklı olduğu anlaşılır.

Tıbbi destek bir arada kullanılmalıdır.
Bursa Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!