Skolyoz omurganın yana doğru 10 dereceden fazla çarpıklığıdır. Bir hastalık değil, birçok hastalıkla birlikte görülebilen bir şikayettir. Skolyoz kelimesi Yunanca “çarpık” anlamına gelmektedir. Omurganın en yaygın şekil bozukluğudur. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar adolesan (ergenlik) dönemde kızlarda erkeklere oranla 8-10 kat fazla görülmektedir. Görülme sıklığı da yaş gruplarına göre %0,5-3 arasında değişir.

Günümüzde eğriliği tama yakın düzelten yöntemler geliştirilmesine rağmen, nedeni konusunda kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Skolyozun bir kısmı omurgada yapısal değişikliklere neden olmayan postural ve tek taraflı bacak kısalığına bağlı dengeleyici skolyozlardır. Diğer bir kısmı ise ağrıya bağlı olan tiptir. Omurgada yapısal değişikliklere sebep olan skolyozlar temelde 3 tiptir; sebebi bilinmeyenler (idiopatik), doğuştan omurga anomalisine bağlı olanlar (konjenital) ile adale ve sinir sistemi problemleri nedenli olanlar (nöromuskuler). İdiopatik olanlar bütün skolyozların % 80’nini oluştururlar. Görülme yaşına göre üç gruba ayrılır. Bunlar infantil (0-3 yaş), güvenli (3-10 yaş) ve adolesandır (10-18 yaş). Adelosan tip en sık görülendir.

Ailelerin genellikle çocuklarında bir duruş bozukluğu olduğunu fark etmeleri ile doktora başvuru olur. Duruş bozukluğu bir omuzun yüksekliği ya da bel girintilerinde asimetri şeklinde görülebilir. İleri derece eğriliklerde nefes darlığı ve kalp problemleri görülebilir. Öne eğilme testi ile sırtta oluşan eğrilik ve kamburluk belirginleşir. Röntgen, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (gerekli hastalarda) ile gerekli ölçümler, anormal omurgalar, deformiteler ve spinal kord problemleri tespit edilir. İnfantil ve jüvenil tiplerde eğriliğin ilerlemesine göre tedavi planlanır. Adelosan eğriliklerin 40 dereceden küçük olanları, korse ve ayakkabı modifikasyonları ile takip edilebilir, ama bu uygulamaların etkinliği tartışmalıdır. 40 derecenin üzerindeki eğrilikler cerrahi olarak tedavi edilir.

Tedavi genellikle eğriliğin tama yakın düzeltilmesi ile sonuçlanır.Hastalar bir kaç günde yürütülür, iki veya üç hafta içinde okullarına devamı sağlanır. Ameliyat sonrası dönemde 2 ay kadar korse kullanılır. 1 yıl sonra aktif sporlara dönebilir. Hastaların boyları ameliyat sonrasında 3-6 cm uzayabilir.

Skolyoz Örnekleri

Tedavi Öncesi & Tedavi Sonrası

Prof.Dr. Ahmet Yılmaz Şarlak Skolyoz Tedavisi

Skolyoz Nedir

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz Nedenleri

Skolyoz Sonuçları


Kocaeli Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!