Skolyoz – kifoz

Skolyoz – Kifoz

Skolyoz – kifoz

Skolyoz, omurgaya önden ya da arkadan bakıldığında olan eğrilikleri tanımlar. Vücut yana doğru eğrilmiştir. Bu nedenle genellikle omuzun biri daha yüksek olur. Bazen de sırtın bir tarafında, özellikle öne eğilince ortayan çıkan kamburluk gözlenir. Burada göğüs kafesinin sırt kısmındaki kaburgalarda arkaya doğru asimetrik çıkıntı olur. Skolyoz, kifoz ile karıştırılmamalıdır. Kifozda omurgaya yandan bakarken özellikle sırt omurgasının, bazen boyun ve bel omurgasının öne doğru kavsinin artmasıdır. Bazen skolyoz ve kifoz beraber görülebilir.

Skolyoz tespit edilen çocuklar öncelikle olası diğer omurga gelişimsel anomalileri açısından muayene edilirler. Bu çocuklarda bazen ayrık omurilik sendromu (diastometamyeli), gergin omurilik sendromu (tethered cord sendromu) gibi patolojiler görülebilir. Skolyoz, çocuklar ve gençlerde dışarıdan görünen vücutta eğrilikler, omuzların farklı hizalarda olması ya da öne eğilince belirginleşen sırtta çıkıklık kamburluk olarak kendini gösterebilir. Erişkin ve ileri yaş skolyozunda ise şikayet genellikle bel ve bacak ağrısı, yürüme güçlüğü ve denge sorunlarıdır. Postürün (ayakta duruşun) ve dengenin bozulması gibi bulgular oluşturabilir.

Skolyoz şüphesi olan hastaların muayeneden sonra genellikle radyolojik olarak tetkik edilmeleri gerekir. Tetkike genellikle skolyoz grafisi ile başlanır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) omurilik ve yumuşak dokuların, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ise kemiklerin detaylı incelemesinde kullanılır. Özellikle çocuklarda torakal bölgede (sırt) izlenen skolyozlar göğüs kafesinin daralmasına ve akciğer kapasitesinin azalması sonucu solunum sıkıntılarına neden olabilir. Bu hastalara solunum testleri yapmak gerekebilir.

Bazı skolyozlar konservatif tedavi ile takip edilirken, bazılarının cerrahi tedaviye ihtiyacı vardır. Takip edilen skolyozlara bazen korse önermek gerekirken, bazen fizik tedavi uzmanları tarafından egzersiz programlarına alınırlar.

Skolyozlar çeşitli sınıflamalarla incelenir. Çocukluk yaşlarında nedeni bilinmeyen durumlarda gelişen skolyozlara idiopatik skolyoz, nörolojik yada kas hastalıklarına bağlı skolyozlara nöromuskuler skolyoz, doğumda var olan omurga gelişimsel anomalilerine bağlı skolyozlara konjenital skolyoz, ileri yaşlardaki kişilerde dejenerasyonla görülen skolyoza erişkin dejeneratif skolyoz denir.

Bu makale 9 Şubat 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe; 1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Malatya’da tamamladı. 1988 de Malatya’da derece ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1994 tarihinde Tıp Doktoru ünvanını aldı. 1994-1996 yıllarında mecburi hizmetini Malatya Sağlık Müdürlüğü’nde ODTÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile Eğitim Koordinatörü olarak tamamladı. 1997 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasına başlayarak 2004 yılında Nöroşirurji Uzmanı oldu. 

2012 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansına başladı. 2018 yılında Yüksek Lisansını Sağlık Politikaları alanında Prof. Dr. Mithat Kıyak tez yöneticiliğinde ” Sağlıkta Dönüşüm Programının Türk Sağlık Sistemine Etkileri” tezini bitirerek tamamladı.

Etiketler
Skolyoz nasıl anlaşılır
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe
İstanbul - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube