PSİKOZ (ŞİZOFRENİ)

İlgi azalması, vurdumduymazlık

Sosyal çekilme, toplumdan uzaklaşma

Gerçeği değerlendirmede bozulma

Algı bozukluğu (varsanı-hallüsinasyon)

Düşünce bozukluğu (sanrı-hezeyan)

Obsesyonlar (takıntılar)

Uyku ve iştah değişiklikleri

Duygulanımda anormallik

Alışılmamış konuşma biçimi

Tuhaf davranışlar

Duygusal tepkilerde azalma ya da küntlük

Düşünce ve konuşma fakirliği

Enerji ve isteğin azalması

Bakımsızlık, dağınıklık ve temizlenmeme

GENEL BİLGİ

Şizofreni kişinin alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçimlerine yabancılaşarak, kendine özgü bir içe kapanım dünyasına çekildiği bir ruhsal bozukluktur. Gençlik yıllarından itibaren başlayarak kişiyi üretim dışına itebilen ve çevresiyle önemli uyumsuzluk ve çatışmalar yaşamasına yol açan bu bozukluğun topluma maliyeti de oldukça fazladır.

Bir yıl içinde dünyada iki milyon insana şizofreni tanısı konmaktadır. Olguların %90’ı 15-54 yaşları arasındadır.

Şizofreni biyolojik (genetik, nörokimyasal, nöroimmünolojik, viral enfeksiyonlar vb.) ve psikososyal (gebelik ve doğum komplikasyonları, aile yapısı, travmalar, stresli yaşam olayları vb.) nedenlerle ortaya çıkabilir.

Hastalık öncesi dönemde hastaların sessiz içe dönük, ve edilgen oldukları görülür. Bu kişilerin bir bölümü erken çocukluk döneminde aşırı utangaç, ilişki kurulması zor, duygusal olarak kısıtlılık gösterirler. Çocukluk döneminde ya çok az arkadaşları vardır ya da hiç yoktur. Okul performanslarında düşüklük ilk belirti olabilir. Hastanın ailesi ya da arkadaşları değiştiğini, işte sosyal yaşamında işlevselliğinin bozulduğunu fark edebilirler.

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

İlaç tedavisi (Antipsikotikler vb.)

Psikoterapiler-Psikososyal Tedaviler

Ek tedaviler (EKT vb.)


Antalya Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!