Sık Sık Boşalma Sperm Kalitesini Artırır
Baba olmak isteyen erkeklerin, sperm kalitesini arttırmak için her gün seks yapması veya boşalması önerilmekte, böylece sperm kalitesini maksimize ettikleri bildirilmektedir.
Avustralya’da görevli infertilite uzmanı David Greening ve kliniği araştırmalarında: 118 infertil erkek hastanın meni örneklerini değerlendirdiler ve bu hastalarda SPERM DNA hasarı daha yüksek düzeyde görüldü.
Çalışmanın başında bu vakalarda %34 oranında “kötü” kalitede sınıflandırılmış sperm görüldü.
Erkeklerden her gün, yani haftanın yedi günü boşalmaları istendi. Herhangi bir ilaç veya yaşam tarzı değişiklikleri yapmaları istenmedi. Yedi gün sonra sperm testleri için yeniden örnek verdiler ve incelendi. Hasarlı sperm oranı ortalama % 26’ya düştü ve 'orta' kalite kategorisinde yerleştirilebileceği görüldü.
Greening bu bulgularını “European Society Human Reproduction” Avrupa üreme ve embriyoloji kongresinde, Amsterdam, Hollanda da sundu.
Tüm erkeklerin %80’inde Sperm kalitesinde iyileşme görüldü!
Erkeklerin yaklaşık % 80’inde sperm kalitesinde bir artış görüldü ve birçoğu 'zayıf' veya 'orta' kalite-kategori sperme sahipken, 'iyi kalitede sperm' sınırları içine taşındı. Ancak, yaklaşık % 20 erkekte, sperm kalitesinde bir düşüş görüldü.
Tedavi için sperm toplanan erkeklere bu örneklerini genellikle iki veya üç gün önceden başlayan cinsel perhiz ile vermeleri söylenmektedir. Ancak bu çalışmada bu yerleşmiş düşüncenin sorunlu sperm miktarını arttırdığını, tek sperm kullanılabilecek bir tüp bebek mikroenjeksiyon uygulaması için sorunlu sperm sayısının daha fazla olduğu numuneler ile çalışıldığını söyleyebiliriz.
Günlük Boşalmanın erkeklerde meni hacimlerini azalmış olsa bile vakaların çoğunda sadece sperm kalitesini artırmakla kalmayıp, ayrıca sperm hareketliliğinde arttırdığını böylece yardımcı üreme döllenme uygulamaları içinde daha olumlu örnekler verildiğini bildirmektedirler.
Oksijen stresine “oksidatif strese” maruz kalma sperm hücrelerine zarar vermektedir.
Daha önceki çalışmalarda oksidatif stresle daha az karşılaşmış ve daha az zarar görmüş daha fazla mobil- lider sağlıklı spermlerin, sağlıklı bir bebek için daha iyi bir şans yarattığını göstermiştir. Bu araştırmada sperm kalitesini iyileştirmede ve daha iyi gebelik oranları elde etmede bir farklılık söylemek istemektedir.
Bu sonuçlar erkeğin daha önce çok üzerinde durulmayan ve tüp bebek için tek spermin dahi yeterli olduğu rolünü değiştirerek, doğurganlık ve başarının artması için ejakülasyon sıklığı ve sperm kalitesinin iyileştirilmesi için ayrıca önem verilir hale gelebilir denmektedir.
Greening önerisi, uzun sperm testis kanalları içinde daha fazla oksidatif hasarın hücrelerin zararına sebep olduğu yönünde. Onun tavsiye ile çiftler tüp bebek, in-vitro döllenme (IVF) hazırlığı ovulasyon indüksiyonu döneminde de her gün seks ya da boşalma ile tedaviye hazır olmaktadır.
"Boşalma günlerinin en uygun sayısı daha fazla veya daha az olabilmekle birlikte en uygunu yedi gün yani bir hafta görünüyor" denmekte. "Çiftlere yumurtlama tarihine bir hafta öncesine kadar seks ile nispeten normal sperm parametrelerinin sağlanabileceği, güvenli olduğu söylenmekte."


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!