Sigara ve infertilite

Sigara ve infertilite

Sigara ve İnfertilite

Dünya çapında sigara karşıtı kampanyalara rağmen sigara içimi oldukça yaygındır.Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanser çeşitleri, solunum hastalıkları,kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve hatta ölüme yol açtığı bilinen 35 farklı hastalık için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Buna rağmen sigara içimi özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın ve erkeklerde artmaya başlamıştır.Sigara içimi ile ilgili önemli risklerden biri olan infertilite, kadın ve erkek üreme sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.  Bunun yanında, en fazla üreme çağındaki erkekler tarafından kullanılan sigara, erkeklerde de üreme fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi­ne neden olmaktadır. Erkeğin sigara içmesi; sperm konsantrasyonunun azalmasına, sperm hareketlerinin azalmasına, sperm sayısının azalması­na, spermin kadının yumurta hücresini delme yeteneğinin azalmasına ve sperm hücresinde DNA hasarının artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, infertil çiftlerin sigara içmemesi ya da tedaviye başlama­dan önce sigarayı bırakmaları tedaviden başarılı sonuçların elde edilmesi açısından son derece önemlidir. Sigara içimi, bireylerin kendi iradeleri doğrultusunda değiştirebilen ve kontrol edilebilen bir risk faktörü olduğu­na göre, sigara kullanımının bırakılması infertilite tedavisine başlayacak olan çiftler için ön koşul olmalıdır.

Sigara içmenin yol açtığı riskler ;

Ülkemizde 11 milyon evli çift bulunduğuna göre, 1.1 milyon infertil çift olduğu söylenebilir. Günü­müz modern toplumlarında nüfus artışı tehlikesine karşı yapılan yaygın aile planlaması çalışmalarının yanı sıra infertil çiftlerin çocuk sahibi olmaları için de geniş araştırmalar yapılmaktadır.

Sigara İçme Riski Bilinen Riskler;

Akciğer kanseri %99

Solunum hastalıkları %99

Kalp hastalıkları %96

Düşük %39

Osteoporoz (Kemik erimesi) %30

Ektopik gebelik (dış gebelik) %27

İnfertilite %22

Erken menapoz %17

Sigaranın, spermin yoğunluğu ve hareketini azalttığı, morfolojisi üzerine de olumsuz etkisi olduğu, günlük içilen sigara mikta­rına bağlı olarak spermin yoğunluğunun ortalama %22 oranında azaldığı bilinmektedir. Sigara içme, erkeklerde de üreme fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda, sperm konsantrasyonunun sigara içenlerde içmeyenlere göre %13-17 oranında az olduğu bildirilmiştir. Literatürde, günde 1 veya 2 paket gibi fazla miktarda sigara içen er­keklerin, spermlerinde daha fazla olarak şekil ve hareket bozukluklarına ve anomalilere rastlandığı vurgulanmaktadır. Sigara içimi diğer bazı fak­törler ile birlikte erkek infertilitesine neden olabilmektedir. Erkeklerin yo­ğun sigara kullanımı; sigara kullanmayan eşlerinin de pasif olarak sigara dumanına maruz kalmasına, nikotin solumasına ve üreme fonksiyonlarının bozulmasına yol açmaktadır.

KAYNAK: Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ( www.ssuk.org.tr) 

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

 Op.Dr.Abdullah Arman Özdemir, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 2001 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Weill Cornell Tıp Fakültesi  tamamlayarak 2007 yılında Üroloji uzmanı olmuştur. 

Mesleki çalışmalarına Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nde devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birligi- Istanbul Tabip Odası,Türk Androloji Derneği,Türk Uroloji Dernegi,Urojinekoloji derneği üyesidir.

 

Etiketler
Sigaranın zararları
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube