Ses Estetiği: Sesin Kalınlaştırılması ve İnceltilmesi Artık Hayal Değil

İnsanlar sesini niye inceltmek ve ya kalınlaştırmak ister?

Çeşitli nedenlerden dolayı ses değişimine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu terfi almış bir erkeğin daha kalın ve otoriter sese sahip olma isteği olabileceği gibi, cinsiyet değiştirmiş bir erkeğin daha ince, kadınsı bir ses istemesi şeklinde sıralanabilir.

Ses estetiği ne kadar süredir uygulanmktadır?

Ses estetiği yeni gelişmekte olan bir kavramdır. Son 10 yılda gelişen cerrahi teknikler ve tıbbi teknolojiler ile daha yaygın ve daha kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Seste estetik terimi ütopik bir isimlendirme gibi algılanabilir ancak varolan cerrahi tekniklerle günümüzde normal sesler değiştirilebilmekte, hedefe uygun sesler bu teknik veya bu tekniklerin kombinasyonları ile elde edilebilmektedir.

En çok kimlere ses estetiği uyguluyorsunuz?

Sesi görünüşüne göre ince çıkan erkekler en sık gördüğümüz hastalardan. Uzun süre sigara kullanımına bağlı sesi kalın çıkan kadınları da sık ameliyat etmekteyiz. Diğer çok karşılaştığımız hasta grubu ise cinsiyet değişimi sonrası yeni cinsiyetlerine uygun ses elde etmek isteyen bireyler.

Ses inceltme ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Genellikle cinsiyet değişimi sonrasında yapılsa da yapısal olarak kalın sesli kadınların da zaman zaman ihtiyac duyduğu bir operasyon. Boyun orta kısmından ve ya ağız içinden genel anestezi ile yapılmakta. Genellikle ameliyat sonrasında hastanede kalınmaz ve ağrılı bir ameliyat değildir. Birkaç gün içinde hasta yeni sesine kavuşur.

Ses kalınlaştırma ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Yapısal olarak ince sesli erkeklere ve cinsiyet değişimi sonrasında yapılan cerrahidir. Boyun ön kısmından yapılan küçük bir kesi ile yapılabilmekte olup genellikle lokal anestezi altında uygulanır. Hasta uyanık olduğundan ses kalınlığı hastanın isteği doğrultusunda ayarlanır. Genellikle ameliyat sonrasında hastanede kalınmaz ve ağrılı bir ameliyat değildir. Birkaç gün içinde hasta yeni sesine kavuşur.

Ses estetiği ameliyatlarının başarı ve komplikasyon oranları nedir?

Ses teli cerrahisinde eğitim almış bir uzman hekim tarafından yapıldığı taktirde başarı ve kalıcılık oranı çok yüksek olan ameliyatlardır. Aynı zamandan ses estetiği ameliyatlarının ciddi bir komplikasyon oranı da yoktur.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!